Yuz Aleşkovskinin “Stalin haqqında nəğmə”si - Tərcümə

 

Yuz Aleşkovski

(Rusiya)

 

Ömrünün gənclik illərini həbs düşərgələrində keçirən, düşərgə şeirlərinə mahnılar bəstələyib ifa edən Aleşkovskinin bu məşhur nəğməsinin mətni 1978-ci ildə "Metropol" almanaxında dərc olunandan sonra müəllif ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalıb və ötən il ABŞ-ın Florida ştatında dünyasını dəyişib.

 

 

Stalin haqqında nəğmə

 

Sizin, yoldaş Stalin, ağlınıza söz olmaz -

Siz böyük alimsiniz, yox dünyada tayınız.

Mən yazıqsa adicə bir sovet dustağıyam,

Bir bezin qırağıyıq elə burda hamımız.

 

                                                İndiyəcən bilmirəm, vallah, günahım nədi,

                                                Amma prokurorlar çox güman ki, haqlıdır.

                                                Çarın bir vaxt sizləri sürgünə göndərdiyi

                                                O uzaq Turuxanda əlim-qolum bağlıdır.

 

Götürdük boynumuza qoyulan hər günahı,

Məşəqqətli taleyin hər cür oduna yandıq.

Yox, bizi qınamayın, yoldaş Stalin, axı

Biz sizə özümüzdən daha çox inanırdıq.

 

                                                Və budur, oturmuşam indi də Turuxanda,

                                                Keşikçilər it kimi quduzlaşıb, bədləşib.

                                                Çox da qanmaz deyiləm, bilirəm bu yaxında

                                                Sinfi mübarizəmiz ciddiləşib, sərtləşib.

 

Hər tərəf qar-yağışdı, hünüdü, mığmığadı,

Bax, bu uzaq Tayqada belə keçir günümüz.

Bir vaxtlar qığılcımdan törətdiyiniz odun

İstisinə qızınır canımız gecə-gündüz.

 

                                                Ürəyimiz sızlayır bu şaxtada, sazaqda,

                                                Gündüzlər gözümüzlə görürük cəhənnəmi.

                                                Ölü kimi yatırıq gecələr quru taxtda,

                                                Yuxumuz qaçaq deyil bəzi rəhbərlər kimi.

 

Yuxumuza girirsiz kiteldə, boz kepkada -

Partiyanın sütunu, ölkəmizin dayağı!

Biz də divan tuturuq meşələrə Tayqada,

Burda qırıb-çatırıq lap Stalinsayağı.

 

                                                Dünən iki marksisti gömdük qara torpağa,

                                                Bürüdük al qumaşa bir cüt cansız cəsədi.

                                                Biri sağçıydı, hərdən meyillənirdi sağa,

                                                O birinin bilmədik amma günahı nədi.

 

Son nəfəsdə dikəlib pıçıldadı o yazıq

Və sizə ünvanladı son sözü, son kəlməni:

İstəyir öz işinə bir də baxılmasını -

Dedi ki, bəs "Stalin başbiləndi, kəllədi!"

 

                                                Sizə min il yaşamaq arzulamaqdır peşəm!

                                                Yoldaş Stalin, burda canım çıxsa da, ancaq

                                                İnanıram ürəkdən: adambaşına düşən

                                                Çuqun, polad sarıdan bir korluq olmayacaq.

 

 

Tərcümə: Mahir N.QARAYEV

 


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!