anlayım təbrizli qadının kəsilən hörüyündə əyyam döyünür... - Xanəmir Telmanoğlunun şeirləri

 

 

təbrizli qadınların

kəsilən saçlarındakı...

 

ey dili qafil fil faili məchul fani f...

 

güllər ətrini təbriz qadınlarının saçlarına verdilər

bu anlaşma nə vaxtdan göylərdə saklı qaldı

çiçəklər əcəlini o saçlarda bulub dirildilər yenidən yazda

quşlar bihuş oluban çəkilib səmanın küncünə daldılar

quşlar bihuşlanıb səmanın namını öz adlarına çıxdılar

böcəklər hayıl mayıl pozdular yaşam nizamını

saçlar çəkib götürmüş cahanı canla yaxan qoxuları bu qınanarmı

 

ağrıları acıları erkən fərq etdilər

 

saç saç üstə qalanır

ətir ətirə qarışır

kəsildikcə saçlar çoxalırdı o bihuşu o nuru

göz qapadıb kirpik çəkib nəfəs tutub öləsən

sözü ağızdan geriyə təpib mənasını ətirdə öpəsən

 

olum olum olum əsirin

sarıl boğazıma dol gözlərimə

üzümə sürtüb sürtüb sinəmin başında titrəşimini hiss edim

həyəcanları canıma çəkərək dünyanı dünyanı yenidən dərk edim

dərk edim qadınların kəsilən saçlarında aləmlər mələyir

anlayım təbrizli qadının kəsilən hörüyündə əyyam döyünür

qanım qandırım 

təbrizin küçələrinə eşq sovuran kəsilmiş tellər

tarixdə qalmış nakam azadlığın zalımlara sitəmiylə sayılar

 

bu ki saç

bu ki tel

bu ki hörük deyil

milyonlarca kəsilmiş biləklərin eşqə ərkini gördüm

milyonlarca kəsilmiş qolların savaşa sığmayan

tanrıya sayğısını gördüm

milyonlarca kəsilmiş əllərin

yaradana uzanan duasını gördüm

gördüm və savundum

gördüm və ovundum

gördüm və vuruldum

o saçlar ətrini mənim sözlərimlə bəzzcə danışdırırsa

o saçlar rahiyəsini mənim dilimlə savalanca od püsgürdürsə

o saçlar qokusunu mənim hayqırışımla təbrizcə söylədirsə

yaşamaq can keçib ömür aşıb gün sonalamaqmış

ölüm əmrdən ötə sadəcə fələkləri duza gətirib küyə salmaqmış

 

tale soruşma məndən əhdim var imanım daha cəsur

fələk əsirgəmədi tarix boyu ərkini məndən

odur ki saçlarında acılarım mücahiddir şərlə savaşır

hörüklərini görüncə qəsdinmi var canıma...

sevda çağırır

eşq səsləyir

haqq savunur

 

 

təbrizdə qadınların kəsdiyi saç

 

ey dadi bidad danəndə dəhan dərviş d...

 

qayçılar biçdiyi örpəklərdən

döndərdi ağzını təbrizli qadınların saçlarına

qara saçlar uzun saçlar qulaç saçlar

arşın arşın hörüklər

qara kömür saçlar qulac qulac qulac 

kəsildi doğrandı köləlikdən qoparıldı bağlar

 

arazın o tayından üç tel göndər sızladım sazımda

günəşi mizrab edib yaxım cahanı

qoy beləcə titrəsin ərşin dabanı

urmu gölü bəzz qalası savalan dağı

urmu gölü təbriz göyü quşların lələyindən qurulan eşq hanası

savalan dağı təbriz gülü səs yanğısı

bəzz qalası haqq leylasında ərdəbil ərdəbil haylasın

 

uzun qara doğranmış saçlar

kürəkləri saçlarından boş qalan bacılar

hörükləri kürəklərindən ayrı düşüb sızlayan gəlinlər

üsyan

tufan

çağlayış

elədir vardır bu gurlayışa şayan özgə tələb

onu məndə yalnız göylər yaxın gələr örgütlər

 

 

gəl və ağ

 

ey dadi bidad danəndə dəhan dərviş d...

padişahın kitabxanasına siçan daraşıb...

 

yox və çıx get

qırmızıdır yaşıldır lap belə ağdır və ... görürəm

uzun qısa və gəlmisən xoşdur baxışlarımdan sızan

məndən sızan mənə sızan mən sızan o qalıqlar

"lakin" götürmədiyi duyğularım hiylədən

hədə gözlər və ağdır ...rəng bildyim

 

burnuma dolan qoxularla ol zamandır ürpərdiyim

bağrıma basdığım ağrılarla salam verdiyim şamandır... və getdiyim

çəkilib kənara yol verdiyim soyuma da yaddır bu minilliyim ...

get get və ağdır rənglərdəki ayrılığa ərşi çəkən işgəncəm

get get bir də get və boşluqdan şah böyüdən yerlərə çıxalım bir dənəm

 

hava soyuqsa üstəlik tanıdıqların susubsa birdən

mənmi deyim

- sən böyüksən

- sən kiçiksən

- sən lap böyüksən sən laaaaaaaaaaap kiçiksən...

(qalxıb hal qarışdırmağa əsla solmaz vərdişim)

qulağıma dolan səslər yer tapdığı canımda otururlar nota.. işləyirlər xəta və get

duruşumu pozmayıb açılmayan qırışımla "bax bu da mənimdir" - sitildəyirəm

qurğuşun tökülmüş içimdə çəkib çiləmi atıram hiyləmi...

hə və qal

gəl və ağ...

 

2008


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!