Şeirlər - Zaur USTAC

 

 

Bayraq bizim bayrağımız

 

Üstündən yüz Araz axsın,

Torpaq, bizim torpağımız!!!

Güney, Quzey fərq eləməz,

Oylaq, bizim oylağımız!!!

 

Axışı lal, susur Araz,

Mil-Muğanı yorur ayaz,

Kərkükdən ucalır avaz,

Oymaq, bizim oymağımız!!!

 

Göyçə dustaq, Urmu ağlar,

Yaşmaq düşər, börü ağlar,

Qaşqayda bir hürü ağlar,

Papaq, bizim papağımız!!!

 

Dörd bir yanın qarabağlı,

Dəmir qapı çoxdan bağlı,

Bir ağacıq qol-budaqlı,

Yarpaq, bizim yarpağımız!!!

 

Ustac boşa deməz əlbət;

- "Sərhədinə elə diqqət",

Bu kəlamda var bir hikmət,

Sancaq bizim sancağımız!!!

 

 

Araz

 

Halına acıdım lap əzəl gündən,

Bu qədər qınanır bilmirəm nədən...

Arazı heç zaman qınamadım mən,

Hər iki tərəfə məhrəmdir Araz!

Yaralı torpağa məlhəmdir Araz!

 

Sarıyıb Yurdumun şırım yarasın,

Açmayıb, bağlayıb qardaş arasın,

İndi mən qınayım bunun harasın?

Hər iki tərəfə məhrəmdir Araz!

Yaralı torpağa məlhəmdir Araz!

 

Çəkib acıları, yığıb suyuna,

Sakitdir, bələddir hamı huyuna,

O da qurban gedib fitnə, oyuna,

Hər iki tərəfə məhrəmdir Araz!

Yaralı torpağa məlhəmdir Araz!

 

Xudafərin qucaqlayan qoludur,

Keçidləri salam deyən əlidir,

Bayatılar pöhrələyən dilidir,

Hər iki tərəfə məhrəmdir Araz!

Yaralı torpağa məlhəmdir Araz!

 

 

Mən zəfərə təşnəyəm

 

Qutlu zəfər sancağım,

Sancılmağa yer gəzir!

Alınası öcüm çox,

Bu gün ruhumu əzir!

 

Dərbəndi, Borçalını

Unuduruq həmişə...

Kərkük, Mosul bağrı qan,

Boyun əyib gərdişə...

 

Yudumun dörd bir yanın

Hürr görmək istəyirəm!

Şanlı zəfər tuğuma

Zər hörmək istəyirəm!

 

İrəvan peşkəş olub

Beş sətirlik kağızla...

Zəngəzuru naxələf

Verib quru ağızla...

 

Bədnam Araz illərdir

Olub qargış yiyəsi...

Top doğrayan qılıncın

O taydadır tiyəsi...

 

İstəyirəm bu bayraq

Dalğalansın Təbrizdə!

Urmuda üzsün balıq

Sanki üzür dənizdə...

 

Xoyda, Mərənddə bir gün,

Olum qonaq üzü ağ.

Ərdəbilə, Tehrana

Qurulmasın ta duzaq...

 

Qarsdan, Ağrıdan baxım,

Qaşqayadək görünsün!

Qapıcıqdan, Qırxqıza

Ağ dumanlar sürünsün!

 

Bu arzular həyata

Keçməsə, mən heç nəyəm!

Neynim, mayam belədir,

Mən zəfərə təşnəyəm!!!

 

 

Sevin, a Təbriz

 

Zəfər libasında sevinc göz yaşı,

Hər iki sahildə dayanıb ərlər!

Ayrılıq atəşi elə qarsıyıb,

İçərək qurudar Arazı nərlər!

 

Göylərdən boylanır Tomris anamız,

Əlində qan dolu o məşhur tuluq!

Xain yağıların bağrı yenə qan,

Canı əsməcədə, işləri şuluq...

 

Uşaqdan böyüyə hamı əmindir,

Tarix səhnəsində yetişib zaman!

Bu dəfə biryolluq bitəcək söhbət,

Nə güzəşt olacaq, nə də ki, aman!

 

İllərdir həsrətdən gözləri nəmli,

Mamırlı daşların gülür hər üzü!

Neçə qərinədir qalmışdı çılpaq,

Yamyaşıl çayırla gəlib bu güzü!

 

Al donun geyinir Günəş hər səhər,

Səmamız masmavi, göy üzü təmiz!

Duman da yox olub, itib buludlar,

Gözün aydın olsun, sevin, a Təbriz!


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!