Döyüşsüz təslim olmuş sərkərdəyəm... - İlham Qəhrəmandan yeni şeirlər

 

 

Bəy budaqlarım

 

(Ağacın dilindən)

 

1

 

Sərin ağlaşmaya ayıldım səhər,

Hardansa qəm geymiş bir avaz gəldi...

Durdum bir-bir saydım budaqlarımı,

O bəy budaqlarım yenə az gəldi.

 

Neçə bəy budağım şalğam olmuşdu,

Əlibaltalılar doğramışdılar.

Xanım budaqlarım xəbər tutmuşdu,

Bəy budaqlarımı ağlaşırdılar.

 

Üstündə əsdiyim, nazın çəkdiyim,

Erkək budaqlarım, bəy budaqlarım!

Qırğına düşdülər gecə yarısı

Yaşıl budaqlarım, göy budaqlarım.

 

Elə bil gəlibdi it nəfəsinə

Şərmi taleyimə qarğandı belə?!

Zalım baltasında zavala gəldi,

Neçə bəy budağım doğrandı belə.

 

2

 

İçimi yandırır odum

Hanı o bəy budaqlarım?!

Kimin yaxasından tutum,

Hanı o bəy budaqlarım?!

 

Kimlər dedi ağıları,

Burnumdadı qoxuları,

Mumlatdılar yağıları,

Hanı o bəy budaqlarım?!

 

Budaq yanan ocağa bax,

Budur yurda sadağa bax.

İt oynadan, qaraqabaq,

Hanı o bəy budaqlarım?!

 

Güləm - şaxıma gəlirlər,

Quşlar ahıma gəlirlər,

Bir-bir yuxuma gəlirlər,

Hanı o bəy budaqlarım?!

 

On səkkizdə xırdaları,

Gen kürək, dar ortaları,

Kor qalaydı baltaları,

Hanı o bəy budaqlarım?!

 

16.09.2022

 

Şəhid, Allah amanatı

 

Bizdən ayrılıb gedirsən,

Şəhid, Allah amanatı!

Güllü, bayraqlı gedirsən,

Şəhid, Allah amanatı!

 

Dava günü davalanan,

Nərə çəkib havalanan.

Dağda-daşda yomalanan,

Şəhid, Allah amanatı!

 

Yorulmusan dincəl, yavrum,

Qaşı çatma, teli qıvrım,

Paltar cırıq, üz-baş sıyrım,

Şəhid, Allah amanatı!

 

Ağacda bubbular qaldı,

Göl qurudu qular qaldı,

Silah dostun ular qaldı,

Şəhid, Allah amanatı!

 

Eşqdi Vətən həvəsi,

Qanın yurda su əvəzi

Harda verdin son nəfəsi?!

Şəhid, Allah amanatı!

 

14.09.2022

 

Səndən dolayı

 

Hər şey səndən dolayı -

qapımı qəm tanıdı,

Nə cür ki, yazanda

dəftəri qələm tanıdı

səndən dolayı.

 

Pəncərədən Aya baxmağım,

Hava almaq adına

kəndin dikinə çıxmağım

səndən dolayı.

 

Yadıma gəlir

qayada iki hərf oymuşdum,

arasına üstəgəl qoymuşdum

səndən dolayı.

 

Mən də eşqdən "bay" oldum,

hər ağzıgöyçək bir ad verdi,

Şirinləşmiş meyvə kimi

ürək sevgidən çat verdi

səndən dolayı.

 

Nazlı göyərçinləri dənlətməyim,

Adını çəkib içimi sənlətməyim,

səndən dolayı.

 

Hər addım - bir daş altdan,

bir daş üstdən - sirr yükü əyir içimi,

Dilim gödək oldu -

fələk kəsdi əlacımı

səndən dolayı.

 

Dilimə yalan çıxardanda

gözümün üzə durmağı,

"Gedək yarı görək" - deyib

ürəyin gözə yalvarmağı

səndən dolayı.

 

Bazarın gözəli - qırmızı alması,

Dəyir bir-birinə səs-səsə verir

dolabın qab-qacağı, qablaması

səndən dolayı.

 

Budaqların ucuna sağılır

yazda alçalar çiçək açır,

Durduğum yerdə məni ələ verir, -

arada nagahan bığım qaçır,

səndən dolayı.

 

Gözümün yol çəkmək vərdişi,

Birdən elə söyürəm

sağ yeri qalmır gərdişin

səndən dolayı.

 

Gül evindən götürüb

görüş yerinə qoydum  -

güllərin yerini dəyişdim,

Ta sən görən deyiləm,

mən də düşdüm

səndən dolayı.

 

10.09.2022

 

Qum saatı

 

Ömrümüz qum saatıdır, -

Qumtək gözdən gözə axır.

Bir gözdə yaşın çoxalır,

Bir gözdə ömrün azalır.

 

09.09.2022

 

Sevgi izahı

 

Soruşur ki, heç yadına düşürəm?

Deyirəm mən nə edim ki,

atəşin yolu tətik-çaxmaqdan,

yada düşməyin yolu

yaddan çıxmaqdan keçir.

Bəxtəvər, sevilmək sarıdan

axar su üstə bitən ağac kimisən.

Bildinmi kim kimdir -

Sən ağac olan yerdə,

axar su sevgimdir.

 

02.09.2022

 

Gözün aydın olsun, Laçın

 

Muştuluq xəbərin gəldi,

Gözün aydın olsun, Laçın!

Dağıldı qara buludlar,

Gözün aydın olsun, Laçın!

 

Sevinir daşın, torpağın,

Gülür ağacda yarpağın.

Başının üstə bayrağın,

Gözün aydın olsun, Laçın!

 

Yol gözləyir gəncin, qocan,

Gül olacaq qapın-bacan.

Şadlıq edir Azərbaycan,

Gözün aydın olsun, Laçın!

Gözün aydın olsun, Laçın!

 

27.08.2022

 

Yaxının uzaqlığı

 

Səninlə körpünün əks üzləriyik,

Birimiz göy üzünə - çayı görmür,

Birimiz çay üzünə - göyü görmür.

Quşun dimdik ilə quyruğu kimi -

Köyə baxanımız şəhəri görmür,

Şəhərə baxanımız köyü görmür.

 

03.07.2022

 

Gedir

 

Çiynində uzun qarğısı

Kimdisə qarmağa gedir.

Əldə qab arıçı qızı

Qonşuya qaymağa gedir.

 

Bir qədirbilənə bağlan,

Qış aranda, yayı dağlan.

Ərgən qızla ərgən oğlan

Xəlvətə damağa gedir.

 

Yazmaqdan qolum alınır,

Get-gəlməzə yol salınır.

Bir qəmli hava çalınır,

Qəmlərim oynağa gedir.

 

08.07.2022

 

Çöl çiçəyi və şüşəli şəhər

 

Səndən yazmaq

bir qələmə gücdü,

masada iki qələm var,

Şəninə hansını əlimə götürsəm

toy padşahıdı elə bil,

qələmdə ayrı aləm var.

 

Ayağım yanına gələndə sürünür

bu qədər ürəksiz deyildim,

Ayrılanda heç getmir,

bu qədər də üzlü deyildim.

Yalanmış azadlıqdan dəm vurmağım,

içim də gedir kölən olmağa...

 

Bu qollar indi zəncirlik,

ayaqlar kündəlikdi.

Çöl çiçəyisən

tellərindən gələn ətir

həmərsinlik, iydəlikdi.

 

Özümdən xəcalət çəkirəm -

mis qab kimi paxırım üzə çıxır,

Bir vaxt nəyə dirəniş göstərmişəm

içimdən ona qarşı cida çıxır, nizə çıxır.

 

Döyüşsüz təslim olmuş

sərkərdəyəm, -

doğma şəhərim gedəndə

barmaq barmağa vurmadım,

qollarım şəhərimdən boşaldı.

Məğlubiyyətdən məmnunluqla

gözümüzü gizlədirik bir-birimizdən...

Acının şirin üzüdü

məğlubiyyətin bayramı.

 

Çöl çiçəyi,

masada iki qələm var,

biri sərkərdədən yazar,

biri fəth etdiyin şəhərindən.

Masada iki qələm,

biri acının şirin yerindən yazar,

biri şirinin acı yerindən.

 

Çöl çiçəyi,

fəth etdiyin hündür qalalı,

içi gül döşəli şəhərdi,

Amma sənə də asan olmaz,

fəth etdiyin şüşəli şəhərdi.

 

28.06.2022


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!