Atəş - Şeir. Arzu ƏSƏD

 

Atəş!

İllərcə yetər gözlədik, atəş!

Biz səbr elədik,

haqq dedik, haqq istədik, atəş!

Bildik ki, sonunda, haqqın dili atəş,

Zalım bu nahaqq dünyada

bir dil bilir - atəş!

Atəş!

İllərcə, əsrlərcə yığılmış,

bir millətin atəş deyə

ruhunda sıxılmış

nifrət və qəzəbdən!

Atəş - ölümün, sürgünün, talanın,

tarixin qusduğu min bir yalanın

doğduğu min türlü səbəbdən.

Atəş - bəlalardan, çilələrdən,

kədərin, həsrətin inlətdiyi

qəlblərdə qalan xatirələrdən!

Atəş - əlli milyon sinədə

"İntiqam" deyə çarpan tək ürəkdən.

Atəş - keçmişdən,

            bu gündən,

                        gələcəkdən!

Atəş - İHA-lardan,

Atəş - SİHA-lardan,

toplardan, tanklardan,

ən modern, ən qorxunc silahlardan,

bətnində cəhənnəm daşıyan

dev füzələrdən.

Atəş!

Atəş ki, min il çıxmayacaq hafizələrdən,

Atəş, durmadan atəş!

Heç bir şeyə aldırmadan,

heç kimsələrə sormadan atəş!

Atəş, insanlığa can bəxş eləyən nur

atəşdən doğur, atəş!

Qalibiyyət və uğur

atəşdən doğur, atəş!

Atəş - çırpınmada yer-göy,

Atəş - hayqırmada tarix!

Bir millətə haqqın nuru

            doğmuş da görünmüş

Fikri, xəyalı, varlığı

            bir mərmiyə dönmüş,

Atəş deyir, atəş!

Tarix-detonator tutuşur

            nifrət odundan

Qopmuş zaman və məkan,

            püskürür insan hüdudundan,

Atəş deyir, atəş!

Bir ruh ki, sevdasına

            daşmış həyəcandan,

Çırpınır sonsuzluğa,

            çıxsın da bu candan,

Atəş deyir, atəş!

Bir an ki, donub hökmünə

            durmuş əbədiyyət,

Tarix o anın bətninə

            dolmuş və nəhayət,

Atəş deyir, atəş!

Bir sərkərdə ki, hər niyyəti,

            hər addımı haqdan,

"Ey qanlı faşist ordusu,

            rədd ol Qarabağdan!

Atəş!" - deyir, atəş!

Hər kəlməsi, hər cümləsi

            yaylım açılan bir

İlham dolu, idrak dolu

            məna selidir:

Atəş deyir, atəş!

Nitqində açıq, dumduru

            tarix və həqiqət,

Dinlərkən onu haqqa

            tapınmış bəşəriyyət

Atəş deyir, atəş!

Dünyanı salıb heyrətə

            bir qəhrəman ordu,

Sədlər dağıdır, dev güclərə

            meydan oxuyur,

Atəş deyir, atəş!

Sinəsindən vurulan ər

            yıxılır, bir də durur,

Bir də vurur, Allah,

            bu nə sevda, nə qürur?

Atəş deyir, atəş!

Qarışır bir-birinə

            torpaq, səma, dağ-daş,

Uçuşurkən havada

            gövdə, ayaq, baş

Atəş deyir, atəş!

Əllərdəki Quran,

dillərdəki Turan

Atəş deyir, atəş!

"Ya Rəbb, bizi qaytar

            yenidən dünyaya göndər" -

Çırpınır, intiqam deyə

            cənnətdə şəhidlər,

Atəş deyir, atəş!

Gör bir nə alov dilləri

            qalxır bu diyardan

Həsrətlə yanan hər şəhidin

            nəşi məzardan

Atəş deyir, atəş!

Tarix unudarmı?

Yox, unudulmaz kimsə,

Ağzında kəsik döş

            bir körpə məsumca gülümsər,

Atəş deyir, atəş!

Qorx, qorx demişdi yer-göy

            sənə məzlumun ahından,

Yanmış sinələrdən qopan üsyan

            "Noldu, Paşinyan?"

Atəş deyir, atəş!

Sancılır zirvəyə üçrəngli

            alov cilvəli bayraq,

Çırpınır, nurunu cənnətdən

            alıb parlayaraq

Atəş deyir, atəş!

Bürünürkən zəfərin nuruna

            yurdlar-yuvalar,

Ucalır göylərə qəlblərdəki

            alqış-dualar:

Atəş deyir, atəş!

Tanrım, sonunda gerçəyə

            dönmüş bu xəyal,

Qoşa bayraqda yanır,

            güzgülənir nazlı hilal,

Atəş deyir, atəş!

Bir yanda Nadir və Qacar

            fəxr ilə durmuş,

Türk oğlu yenə damğasını

            tarixə vurmuş,

Atəş deyir, atəş!

Bir yanda da Fateh, Atatürk

            müjdəni bəklər,

Türkün gözünü dikdiyi

            uzaq, doğma üfüqlər

Atəş deyir, atəş

Ər oğlu ərin - Ərdoğanın

            heykəlidir bu -

Türkün o böyük ruhuna

            bəxş etdiyi duyğu

Atəş deyir, atəş!

Bu zəfər, bu oğul

            şah əsərindir, Ulu Öndər,

Məzarın üstdəki qan qırmızı

            al rəngli çiçəklər

Atəş deyir, atəş!

Yerlərə, göylərə hakim

            paşa "Bayraqdar"ımız,

İki qardaş,  iki dost

            qoşa bayraqdarımız

Atəş deyir, atəş!

Açılır bir yeni dünya,

            ey şanlı Komandan,

Tarixlərə çarpan

            o dərin əks-sədandan:

Atəş deyir, atəş!

Barışa, dostluğa, qardaşlığa

            yoldur bu Zəfər,

Atəşsiz açılsın deyə

            al rəngli səhərlər,

Atəş deyir, atəş!


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!