"Vaxtın məndə əriyən saatına quruldum..." - Şeirlər. Firuzə MƏMMƏDLİ

 

 

A dostlar, a tanışlar

 

Uzaq sanırdım elə, yaxın bilib gəlmişəm,

İçimdə bardaş quran səbrə gülüb gəlmişəm.

Gözümdə - həsrət yaşı... sözlə silib gəlmişəm,

Sizə doğru gəlmişəm, a dostlar, a tanışlar.

 

Bəlkə də səhv etmişəm, düz etmişəm, bəlkə də,

Bildim-bilmədim, elə söz etmişəm, bəlkə də.

Barışmağı-küsməyi tez etmişəm, bəlkə də, -

Oğrun-oğrun gəlmişəm, a dostlar, a tanışlar.

 

Həm mənimmiş, həm sizin, öz izim deyiləmmiş,

El-oba məzəmməti, xoş üzü deyiləmmiş.

Bu nə yeriş, bu nə nitq?! Mən özüm deyiləmmiş,

Yaman yorğun gəlmişəm, a dostlar, a tanışlar.

 

Aylar, illər arxada, fikrim, hissim dolaşıq,

Oğrun baxışınızda - gəlişimə yol açıq.

Demirəm ki, gəlirəm, qarşılayın, qol açın,

Şaxta, çovğun gəlmişəm, a dostlar, a tanışlar.

 

Bir az ömür soyuğu, bir az möhnət soyuğu,

İradə yoxluğunda - bir az töhmət soyuğu.

Məni çovğun elədi, bir də şöhrət soyuğu,

Solub, solğun gəlmişəm, a dostlar, a tanışlar.

 

2021

 

***

Ağlamaqdan keçib daha,

Xeyir-dua ver şəhidə.

Yolu Haqq dərgahınadır,

Darlıq etdi Yer şəhidə.

 

Haqq dərgahı - Cənnət yolu,

Uçmağın mübarək, şəhid.

Yolun sonunda Allahı

Qucmağın mübarək, şəhid.

 

Yumaqla ömür sapını,

Haqq üzü sənə tapınır.

Mələk niqablı qapını

Açmağın mübarək, şəhid.

 

2021

 

Ruhumla söhbət

 

Anamsan, bacımsan, qızımsan elə,

Halal çörəyimsən, duzumsan elə.

Qeyrətdə, hünərdə özümsən elə,

Dözümdə özün ol, özünə güvən.

 

Yıxılma, yıxıldın, yeri qucaqla,

Çəkilmə bir addım geri, qucaqla.

Şərə meyillənmə, xeyiri qucaqla, -

Əlində, qolunda dözümə güvən.

 

Doğuldun qız adda çətin qismətə,

Atalı-analı yetim qismətə.

Yürü, öz əlinlə yetir qismətə,

Taleyin bükülməz dizinə güvən.

 

Sən elə mərdanə, sən elə safsan,

Doğmaya sədaqət, yada insafsan.

Hardasa, kimdəsə özünü tapsan,

Qəlbinə arxalan, gözünə güvən.

 

Doğmayıq, yaxınıq, yad da deyilik,

Umsuq ağızlarda dad da deyilik.

Neynək, bircə fəxri adda deyilik,

Sıxılma, simsarım, sözünə güvən,

Özünə, özünə, özünə güvən.

 

2021

 

Bağışla

 

Mən sevə bilmədim səni sən kimi,

Səni özüm kimi sevdim, bağışla.

Düşdüm qədəminə ümidlərimin,

Sevinc də, kədər də yedim, bağışla.

 

Bəlkə də zərərsən, bəlkə xeyirsən,

Sən bu naxışınla yerin, göyünsən.

Mənə qohum deyil, yaxın deyilsən,

Heç bilmirəm, necə edim, bağışla.

 

Hərdən itirirəm, tapıram hərdən,

Hər dəfə sevirəm tapdığım yerdən.

Bir gözüm xeyirdə, bir gözüm şərdə,

Səni arayaram çətin, bağışla.

 

Uçur harayına qanad əllərim,

Yapışır yaxamdan inad əllərim.

Ömrümün fırçası sənət əllərim

Şəklini hər yerə çəkir, bağışla.

 

Hələ ki ömrümə qara yel əsmir,

Hələ ki çöhrəmdə zaman tələsmir.

Hələ ayaq tutur, hələ əl əsmir,

Hələ bu günümə şükür, bağışla.

 

2022

 

Özüm ola bilmirəm

 

Yenə qəlbim mənə düşmən kəsilib,

Mən özümlə bacarmıram, İlahi!

Dilim sözdən, əlim işdən kəsilib,

Tərs üzümlə bacarmıram, İlahi!

 

Təbil döyür elə könül qapımda

Gah sevinən, gah ağlayan duyğular.

Adam olur, itə dönür qapımda

Məni mənsiz varaqlayan duyğular.

 

Qanmı düşüb, yaram keçib əlinə,

Söküb-tökür içərimdə nə varsa.

Çıxdaş olub haram keçib əlimə,

Koda düşüb açarımda nə varsa.

 

Döyən yoxsa, nə suçlayım Dünyanı!

Könül qapım qapalıydı əzəldən.

Diz üstündə surğuclayım Dünyanı,

Mənə yolu topal idi əzəldən.

 

Ha saldırdı yollarını ayaqdan,

Qabar oldu qədəmləri ömrümün.

Oxutmadı məni gerbdən, bayraqdan,

Ağı dedi sitəmləri ömrümün.

 

Od oluram, su oluram indi ta,

Bu halıma dözüm ola bilmirəm.

"O" oluram, "bu" oluram indi ta,

Təkcə "özüm"... "özüm" ola bilmirəm.

 

2021

 

***

Gördüyüm əzabların

Göz yaşında duruldum.

Vaxtın məndə əriyən

Saatına quruldum.

 

Yolların yaxasıyla,

İmkanın bahasıyla,

Gah toyu, gah yasıyla

Yaşamaqdan yoruldum.

 

Demə, bu imiş həyat,

Sevincdən çıx, dərdə bat.

Ucaldım qanad-qanad,

Qanadımdan qırıldım.

 

2021

 

***

Qaçıb getmək istəyirəm -

evdə məndən qeyri

kimsə yox, -

yoxdanmı qaçım?!

Qaçım

evimin divarlarından,

tavanından,

döşəməsindən,

yuyulmaqdan

cana doymuş

qab-qacağından,

açılıb-yığılan

divanından,

yorğan-döşəyindən.

Hər gün dodaqlarından

öpdüyüm

xırdaca fincanından,

seyr etdiyim

pəncərəsindən,

girib-çıxdığım qapısından

qaçıb gedəcəyəm evimin.

Ev-eşiyim

onsuz da

susacaq.

Heç kimə heç nə deməyəcək.

Lap bir küncünə düşüb

ölsəm belə.

Bütün kənardan gələn

sorğular

cavabsız qalacaq

gedəcəyim yerin

məchulluğunda.

 

2021

 

***

Deyən, mənim deməyə

Daha sözüm qalmayıb?

Ucuzlaşıb bazarı,

Baha sözüm qalmayıb.

 

Nə demişəm, üzümü

Bir Allaha tutmuşam.

Anddan, fənddən üzülüb,

Sözü baha tutmuşam.

 

Söz qocadır, söz ərgən,

Söz alimdir, söz cahil.

Söz doğanaq, söz örkən,

Söz dəryadır, söz sahil.

 

Vermişəm söz çiynimi

Bir ömür dərd yükünə.

Dözmüşəm bu taleyin

Qəza-qədər yükünə.

 

2021

 

***

Ürəyim adınla döyünür mənim,

Bəzədin ömrümün göyünü mənim.

Şeirim sətir-sətir öyünür mənim

Sənin baxışınla əzizlənəndə.

 

2021

 

***

Qadınam, zəifəm - göz yaşım da var,

Qadınam, güclüyəm - söz daşım da var.

Ömür süfrəsində halal qismətim -

Halal duz-çörəyim,

Lap aşım da var.

 

2021

 

İntihar

 

Çıxıb getmək; -

ən əlçatmaz.

ən ünyetməz

bir məkanda

yoxa çıxmaq.

Özünü axtarmağa,

yol tapmamaq,

özünü soruşmağa

kimsə tapmamaq.

Gah öz kölgəsinin ardınca,

gah öz kölgəsinin qarşısına düşüb də

qaçmaq...

Qaçmaq...

Hər şeyin,

hər kəsin əlvidasında

yaşamaq.

Adam həsrətindən

elə yanmaq ki,

suya düşən əksinin

ağuşuna yıxılıb da,

qucaqlamaq.

Su əksinin dərinliyində

aldanışını duyub da

əbədi yuxuya getmək...

 

2021

 

Aktyor

 

Biz onu çox görmüşük

şiri qucaqlayanda.

Biz onu çox görmüşük

fili qucaqlayanda.

Gördük odu söndürüb

külü qucaqlayanda.

Heyranı da olmuşuq,

seyranı da olmuşuq,

əzizimiz bilmişik,

ümidimiz bilmişik

min hoqqadan çıxanda.

Unutmuşuq ki, bu bir

aktyor tryukudur.

Həyat başdan-başa sirk,

oyun onun

kürküdür.

 

2020


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!