"Ovcumun içi göynəyir - saçlarına dənmi düşüb?!" - Şeirlər. Sabir YUSİFOĞLU

 

Sabah otuz beş olacaq...

 

Bu gün ayın on dördüdü,

sabah otuz beş olacaq.

İndən belə bir də haçan

ürəyimiz boşalacaq.

 

Tökülən yarpaq səsinə

diksinir yuxulu şəhər.

Külək vurur, kölgəsiylə

dənizə yıxılır şəhər.

 

On dörd günlük Ay da çıxıb,

ağ buludların çiyninə.

Otuz beşi alıb sən də,

Dur görüm, geyin əyninə.

 

Allah bilir, gələn qışa

bu bir tavan, bu döşəmə,

bu dörd divar boş qalacaq.

Bu gün ayın on dördüdü,

sabah otuz beş olacaq...

 

Mina kimi xatirələr

 

Yaddaşımın alt qatında

mina kimi xatirələr.

Bundan sonra yaşasaq da,

buna kimi

xatirələr...

 

Bu dərd,

sevgi qucaq-qucaq,

de, hansından hara qaçaq?!

5,45 kimi qovacaq

sona kimi xatirələr.

 

Ömrün içi də soyuqdu,

çölündə əcəl duyuqdu.

Ondan sonra heç nə yoxdu.

ona kimi...

xatirələr!

 

Qayıdıb barışdım tənhalığımla

 

Bu günün, dünənin söhbəti deyil,

mən çoxdan tanışdım tənhalığımla.

Görən, kim böyükdü,

            kim daha çoxdu? -

mərc gəlib yarışdım tənhalığımla.

 

Çiynimdə mələklər sakit, kirimiş,

laxlatdı ömrümü bu yoxuş, enis.

Göynən getməyin də yeri yox imiş, -

qayıdıb barışdım tənhalığımla.

 

Əlimi dünyadan gül kimi üzdüm,

göydə bilən bilir nə təhər dözdüm.

Mən heç ilanla da yola getməzdim,

qaynayıb qarışdım tənhalığımla!..

 

Kölgənə soyuq

olmur ki

 

Əllərinin beş addımlıq

həsrətində itir günlər.

Hələ ki sənsiz ömrümü

əlçim-əlçim didir günlər.

 

Ovcumun içi göynəyir -

saçlarına dənmi düşüb?!

Yoxsa əlimin izinə

yenə darağın ilişib?

 

Bu şəhərdə aramızdan

keçilməyən küçə keçir.

Mən tərəfdə yaz, qış birdi,

oralarda necə keçir.

 

Dəniz hansı rəngdə olur,

İydələr çiçəkləyəndə?

Dərdini kimə deyirsən

ulduzlar gözün döyəndə?

 

Kölgənə soyuq olmur ki,

taleyinə gün düşübmü?

Barmaqlarım sızıldayır -

saçlarına dən düşübmü?!

 

Hardan düşdü

yadına...

 

Sən elə bilirdin bitib tükənir,

təqaüd yaşına çatan xanımlar.

Dərdi qucağlayıb ər əvəzinə,

öz qolu üstündə yatan xanımlar.

 

Belə...

götürəndə yoxdu boyatı,

hərəsi bir nağıl, nəğmə, bayatı.

Ümid divarında hər gün boy atıb

sevgi gəmisində batan xanımlar.

 

Ürəyi əlindən betər darıxıb,

gözləri güzgüdə qalıb, karıxıb.

Dünyanın nəbzini əldən buraxıb,

təkliyə qafiyə tutan xanımlar.

 

Qarlı nağıl

 

Gəraylı yaşında bir qız sevərsən,

qoşmaya çevrilib çıxar əlindən.

Ovcunda od tutar qar topası da,

əriyə-əriyə axar əlindən.

 

Səni həsrət sevər, ayrılıq seçər,

köhnənin tanışı yolundan keçər,

"Gəraylı yaşlı qız" qolunda keçər:

"Bu da xanımımdı"...

Sıxar əlindən.

 

...Ömür körpü kimi ortadan sındı,

sındı, qadan alım, çox qadın sındı!..

Əlləri onsuz da başqasınındı,

gözləri boylanıb baxar əlindən.

 

Bu da ilin

son iş günü

 

Sevinirəm, kövrəlirəm, -

bu da ilin son iş günü!

Bütün günlər sönüb gedir,

tək yanır ilk görüş günü...

 

Gün nədi, ay nədi, il nə? -

Hərəsi bir naxış, ilmə.

Ən yaxşısı nədi? -

bilmə...

Taleyindən soruş günü.

 

Gün var ki, heç it ulamaz,

daşa versən itiləməz,

heç bir ütü ütüləməz

kələ-kötür, qırış günü.

 

Ağ, qara... necə gün varmış,

ömürdə neçə gün varmış?

Dünyada bircə gün varmış, -

o da ki...

qurtuluş günü!..

 

Ürəyimin ağrısını

 

Anam bilməz, bacım bilməz,

bir həkim, münəccim bilməz.

Qaraçıya açım, - bilməz

Ürəyimin ağrısını.

 

Hansı qara daşa çırpım,

taca çırpım, başa çırpım?!

Üzü qarlı qışa çırpım

Ürəyimin ağrısını.

 

Coşub-daşsa da arazlar,

dərdə toy tutan bu azlar

qapılardan buraxmazlar

Ürəyimin ağrısını.

 

Sözü gülləyə çevirdim,

həm vuruldum, həm sevildim.

Üzü qibləyə çevirdim

Ürəyimin ağrısını.

 

Atın torpağın çatına,

Yer kürəsinin altına,

Yazın bu yurdun adına

Ürəyimin ağrısını.

 

Yoxumsa da dinar-dirhəm,

yenə də həmin Sabirəm.

Mən girov qoyub gedirəm

Ürəyimin ağrısını...

 

Sümüyə dirənən

bıçaqdı ömür

 

Dərildi çiçəklər, saraldı yazlar,

soldu yarı yolda qalan arzular,

üzünü güzgüdən qaçıran qızlar,

qaçırılan qızlar....

Hansını deyim?!

 

Sümüyə dirənən bıçaqdı ömür,

elə doğulandan qaçaqdı ömür.

Torpaq yeyənlərə qalxıb söz demir,

ömrümü, sözümü hansını yeyim?..

 

Səliqəli söyür ağzıgöyçəklər,

vitrindən boylanır isti əlcəklər,

bir Qazi əllərin cütləyər, təklər:

"barmaqsız əlimə hansını geyim?".

 

Kim nəyi tullayıb, kim kimə atıb,

boyat ümidlərin əcəli çatıb.

İtin, pişiyin də rəqibi artıb, -

bu zibilxanada hansını söyüm?!

 

Hamıdan qaçıram, kimə qarışım,

nə sevmək vaxtımdı, nə ölmək yaşım.

Bu dizim, bu başım, bu da başdaşım, -

hansın sığallayım, hansını döyüm?!

 

Sevdiyimiz şəkillər

də köhnəlib

 

Daha yorğun ürəyim

həminki vuran deyil.

Daha köhnə sevdalar

təzəsin quran deyil.

 

Daha sən də köhnəsən

nəvələrin gözündə.

Mən də çıxıb gedirəm,

üzündəki izimdən.

 

Daha

yaman köhnəlib,

sevdiyimiz şəkillər.

Daha yaman qocalıb

keçdiyimiz o illər...

 

Ürəyimdən çıxır

sözümün canı

 

Kağız üstə düşən kölgəsi deyil -

Ürəyimdən çıxır sözümün canı.

Nə Tanrı eşitdi mən deyənləri,

nə oxuya bildim Tanrı yazanı.

 

Ən uca səslə də qaldırmaq olmur

qələmin ucundan yıxılan sözü.

Hər gün təmtəraqla dəfn eləyirik

tabut kitablara yığılan sözü.

 

Qələm də üstündən sürüşüb keçir,

Sözün sehrlisi qalır dərində.

Dən izi düşməyən

bir çimdik torpaq

gəzirəm min illik əkin yerində.

 

Dağ tərəfdən qış keçib

 

Gətirdiyi bar əyib

ağacların qəddini.

Dağ tərəfdən qış keçib

Payızın sərhəddini         

 

Havalı adamlardan

baş alıb qaçır külək.

Yarpaqların başına

min oyun açır külək.

 

Yenə baş saxlamağa

yaman qarışıb başlar...

Çiçək mövsümü bitib

şeir mövsümü başlar.

 

Payızın içindəyəm,

içimdə yaz həsrəti.

Ömür payız şərqisi,

Sarı yarpaq hər sətri.

 

Məni də birnəfəsə

çəkib aparır payız.

Tək darıxmasın deyə,

sarı yarpaqlarına

Büküb aparır payız...

 

Eşqin göydələnində

 

Dnepr şəhəri,

Qaqarin, 11.

Qızlarla bir yataqxanada, -

Məktəbimiz,

mətbəximiz

mərtəbəmiz bir...

 

Divar qonşusuyduq

tələbəliyin beşinci mərtəbəsində, -

Eşqin göydələnində.

O, 112-də yaşayırdı,

Mən 114-də ölürdüm.

 

Mən o qızı,

o sarışın alagözü

hamıdan çox sevdiyimi,

bilən olmadı.

Bəlkə də oldu,

üzə vuran olmadı...

bilmirəm.

 

Gecədən azca keçmiş

bir bəhanə tapıb

döyərdim qapılarını:

- sizdə duz olarmı,

kibritiniz varmı,

yanğını söndürməyə?!.

 

Burda Vətən

dura-dura

 

Nə yayın qızmar çağında,

nə də ki, qarda öləsən.

İlk baharın ortasında,

ya son baharda öləsən.

 

Arvad dalınca qışqıra:

Qəbrin burdadı e... Hara?!

Burda Vətən dura-dura

gedib kənarda öləsən?..

 

Dərdi çeynəyib, çərlədib,

günləri bir-bir hərlədib,

O dünyaya diri gedib,

sonradan orda öləsən...

 

Qalan günlərimi de

 

Təzyiqimi ölç,

nəbzimi say,

qalan günlərimi de.

 

Oğurlanan illərimi,

doğru saatlarımı

yalan günlərimi de.

 

Nəvələrinə ağrılarımdan

heç nə demə, danışma!

filan vaxtlarımı,

filan günlərimi de...

 

İki yaşlı Zəhranın

qətlinə

 

Boğuluruq batan qanda

dur, əl uzat, çək, İlahi.

Bu qansız dərdin əlində

tək qalmışıq, tək İlahi!

 

O qız top şəklini çəkib,

lüləyə gül taxacaqdı.

Bəlkə də çəkdiyi rəsmə

Dünya dönüb baxacaqdı!..

 

Səbrin böyükdü, bilirəm,

nə ilə ölçək, İlahi? -

Qanına batmış balanın

şəklin sən də çək, İlahi.

 

Adlayıb keçə bilmədi,

ikicə yaşın üstündən.

O qızcığazın şəklini

böyüt,

as başın üstündən...

 

Qardaşım, Qarabağ qazisi Asifin xatirəsinə...

 

Ana, qolların qırılsın,

qucaqla gələn oğlunu.

Son nəfəsdə qızlarının

üzünə gülən oğlunu.

 

Ömrünü ölüm uzadıb,

saralan gülün uzadıb,

yuxuma əlin uzadıb

gözümü silən oğlunu.

 

Sən!

Ölüm diləməmisən?!

Karıxıb, eləməmisən?

Darıxıb eləməmisən? -

Dur indi ruhlar içində

gəz, dolan, dilən oğlunu!..


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!