Ölüm rəqsləri - Şeirlər. Elxan ZAL

 

İnsan öləridir, amma bu, dərdin yarısıdır.

Ən pisi odur ki, bəzən insan qəfil öləridir.

Mixail Bulqakov

 

 

***

Vaxt yetişdi, yaşam keçdi,

Hey dedim, hey dedim, hey dedim.

Ayrılığın quşu gəldi,

Ley dedim, ley dedim, ley dedim.

 

Qısrağım çapır dörd nala,

Nə yalaq bilməz, nə çala.

Bu ömür oturmuş xançala

Oy dedim, oy dedim, oy dedim.

 

Ərənlərin məclisi nuş,

Pirlər dövrəyə oturmuş,

Tör başında saqi durmuş,

Mey dedim, mey dedim, mey dedim.

 

Astın kilim, üstün dəyə,

Suç sordular, göndərməyə,

Qapı-bacasız hücrəyə

Öy dedim, öy dedim, öy dedim.

 

 

***

Biz ölümə tamarzıyıq,

Ölüm bizdən küsər gedər.

Yolumuzda bir əcəl var,

Körpüləri kəsər gedər.

 

Nə şirindir yalanımız,

Nədir bizdən qalanımız?

Bizi yaşadan canımız,

Əlimizdən bezər gedər.

 

Gəldik dünyadan qaçmağa,

Son mənzilə yol açmağa,

Cənnət deyilən uçmağa

Könlü dualı ər gedər.

 

 

***

Ölüm döysə pəncərəni,

Ruhunu oyatmağın varmı?

Tanrı açanda bağları

Dərgaha çatmağın varmı?

 

Can uçanda göy üzündə,

Sevinc oynayar gözündə,

Köpüklü həzz dənizində

Boğulub batmağın varmı?

 

Acan acır, yeyən yeyir,

Axır hamı kəfən geyir,

Dünyamız fanidir deyib,

Özünü aldatmağın varmı?

 

 

***

Əzəl kəlam nazil oldu,

Söz içində sürə buldum.

Ulduzların arasında

Mavi donlu kürə buldum.

 

Can günahkar, dünya girdə,

Geriyə yol yoxdu bir də,

Ruhum bayraq taxan yerdə

Göy tanrını qara buldum.

 

O əhəddi, o səməddi,

Verdiyi ömür möhlətdi,

Vəslin yolu ibadətdi,

Duasında çara buldum.

 

Qaydasız işlər qarışıq,

Xudadan gəlmiş barışıq,

Günahkar canlara işıq,

Yasa aldım, törə buldum.

 

Hər törəli törükdümü,

Yasalar cana yükdümü,

Dünya məndən böyükdümü,

Toprağında sıra buldum.

 

Zal oğlu Elxan belə der,-

Gedər bədən, qalar şeir,

Gəl-gəl deyir əbədi yer,

Mən dünyanı kirə buldum.

 

 

Qürub

 

Donmuş günəşin gözündə nalə,

yorğun küləyin çöhrəsi solğun.

Qaysaqların üstündəki halə,

kurqanları çəkməz sona doğru.

 

Ey ruh, işığı al, sənin olsun,

sərdabəyə uymuş bu toranlıq.

Dalğaların nitqindəki ovsun,

qan laxtasına döndü bir anlıq.

 

Donqar üfüqü doğradı bir səs,

hər gün batmada al qanlı qətl var.

Ömrün gecə gizləndiyi kümbəz,

yatmışları qurbanla ayıldar.

 

 

Yel əsmir yelkənə

 

Bağla hesabları,

gün getdi taksidə.

Ömrün sayğacları,

öldür, geri saymaz.

 

Petrol tüstüsündə,

sürəkli bir çaxış.

Bir səs gurum-gurum,

təbil döyüb durur.

 

Yarı - rəngsiz yuxu

susqun palitrada.

Yaşıl vaqonların,

yatır perronları.

 

Axır fırlanmada,

dünya kino kimi.

Ömrün yönətməni,

yazır titrləri.

 

Yel əsmir yelkənə,

liman gəçəndə son.

günün qürubunu,

sükut kəfənləyir.

 

 

Ölümlə seviş

 

Anam mənim...

göy üzündə qara bulud, 

yer üzündə qara gecə.

Ömür ötür yavaş-yavaş

bədənimdən keçə-keçə.

ömür gedir, ölüm gəlir,

yaxasında it hürüşü,

dan üzündə dodaq yeri qoyub gedir,

ömrün sonuncu öpüşü.

gedəcəyik, gilasların allığında,

dodaq-dodaq qalmaq üçün

                        gedəcəyik,

yovşanların arasında,

sonuncu qurd nəğməsini

çalmaq üçün gedəcəyik.

yeri, yeri bizli şəhər,

            yeri, yeri bizsiz şəhər.

                        ölüm ilə sevişimiz

                        çıpçılğındır, ıssız şəhər.

ömür boyu canımıza yığdığımız

kiri-pası çırpa-çırpa,

            ölməzliyin yoncasından

                        astacana qırpa-qırpa,

ilahə anamızın ətəyindən

            sallaşa-sallaşa,

göyə gedəcəyik, birbaşa.

 

 

Son nəğmə

 

Qara günəş doğur, qapqara günəş,

qara çarşaf geyir ölgün üfüqlər.

yelkənli asiman qayıqlarında,

striptizçi skeletlər rəqs eləyirlər.

 

Əzəl də dənizdi, son da dənizdi,

mən dalğa yalına taxılı bir qut.

Bir ömrün sonuncu akkordlarını

qala qapısına aparır bulud.

 

Açılır qapılar, mənimdi növbə,

olumdan ölümə ara bir qarış.

Ömür gəmisini saxlayır lövbər,

açır ağuşunu ölüm-çağırış.

 

 

Ölümə qənşər

 

Ortada şam var,

göydə tolunay,

gedən ruhları

çimizdirir çay.

 

Gözlər yaşarmış,

sözlərdə qınaq,

surnay çaldırır

köhnə tapınaq.

 

Can varıb gedir,

fanidir bəşər,

ölümün xeyir,

ölümə qənşər.

 

Aynada ləngər,

yasində acı,

son akkord vurur,

ömür sayğacı.

 

Qohum-əqrəba,

ehsan aşında,

əzrail gəlir,

qara maşında.

 

Can varıb gedir,

fanidir bəşər,

ölümün xeyir,

ölümə qənşər.

 

Gizli yolları,

açır yaşıl şam,

qam türküsünü,

oxuyur axşam.

 

Şam budağında,

yaşıl çalama,

mələk ordusu,

durub salama.

 

Qucaq açıyor,

işıqlı sahə,

salam, tanrı alp,

salam, ilahə.


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!