"Darıxıram göy köynəyimin içində - Yer çox balacadı..." - Şeirlər - Allahşükür AĞA

 

Nəğmə

 

Quzu otaranın,

Dərsə gedənin,

Gedən qatarın,

Şeiri çap olunmayan şairin,

Dodağında bir göyərmiş nəğmə var...

 

Adamı o nəğmə yaman yandırır,

Nə quzular başa düşər onu,

Nə getdiyi məktəb,

Nə sərnişin,

Nə də oxucu.

 

İllah ki, şair kənd şairi ola,

İllah da biləsən bu quzuları qəssablar sevir,

Qatarlar səni ayırır,

Və kənd adamları deyirlər,

Əsl şair şəhərdə yaşayar,

Allahşükür, səni yandıracaq

Bu nəğmə,

Başına çarə qıl...

 

 

Qatarlar

 

Yuxulu-yuxulu gedən qatarlar,

götürüb bir kəndi ürəyinizə

o gecə haraya aparırdınız?

Ana yuxusutək itkin qatarlar,

Bilirəm, siz harda oyanmısınız?

 

Şütüyüb işıqtək yarıb gecəni,

Sən demə, zülməti qandallayırmış.

Bəlkə də, qatarlar ana vətənin,

İçinə yığılan qanadlarıymış.

 

İçi sevgi dolu ötən qatarlar,

Nə yerdə, nə göydə vağzalınız var.

Nə də ki, dənizdə dayanırsınız.

Qırxbirdə baş alıb gedən qatarlar,

Bu gün ürəyimizdə dayanırsınız.

 

 

Çağırıram

 

Darıxıram göy köynəyimin içində,

Yer çox balacadı,

Budur,

Ayağımı atdım,

Düşdüm yerdən...

Bir maşın üstümdən keçincə

Darıxıram belə.

Güllə ürəyimə girincə

Darıxıram belə.

Darıxıram,

Darıxıram,

Yeddi arxa dönənimi

Çağırıram.

Torpaq üçün darıxdım

 

Çıxdım yaşıl ağaca,

Ağac hər şeydən uca.

Qolumu aça-aça,

Göy üzünə axırdım.

 

Dilləndi göy dodağı,

Allandı göy dodağı.

Dişlədim göy dodağı,

Durnaları çığırdı.

 

Mən həsrəti seçməmiş,

Buludları içməmiş.

Bir dəqiqə keçməmiş,

Torpaq üçün darıxdım.

 

 

Dünya

 

Dünyanınkı nədir,

Get balaca uşaqla top oyna

Adını da qoy: Dünya.

 

Top vur qonşunun pəncərəsinə

Uşaqlar oyansın şüşə səsinə

Adını da qoy: Dünya.

 

Əlində dən tut,

bir sərçənin gözündə

Əllərinə ensin

bir parça

göy üzü

Adını da qoy: Dünya.

 

Əllərinə düşsün

bir parça bulud

əlində

buğda bitsin

Adını da qoy: Dünya.

 

Sevdiyin qızın adı Röyadırsa

Adını dəyiş qoy

Dünya.

Sev kərəm kimi

Soyul Nəsimi kimi

Bit, qurtar,

Bu da sevdiyin Dünya.

 

 

Atam

 

Atam Güləhməd Ağayevin xatirəsinə...

 

Bir kişinin qeyrətindən

doğuldu

atam.

Şimşəklərlə döyüşündən,

Buludların nərəsindən

yarandı

atam.

 

Günah qapısını

açmadı

Kiminsə yanında alçalmaq üçün.

Əyilmədi ucalmaq üçün.

Əyildi

Bütün yolların insanlıqdan

keçən hissinə.

Əyildi

Papaqlı kişilərin haqq

savaşında əzəmətinə.

 

Elə olub ki,

Qocaların ağrısını özü çəkib

qocalmaq üçün,

Gülüşünə sevinib

cavanlaşmaq üçün.

 

Atam, -

Bu nişanda atam...


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!