Şeirlər - Allahşükür AĞA

Məni bağışla

 

Yadına gəlir,

Mənim gözlərimin rəngi

On il bundan öncə necəydi?

Yadına gəlirsə - məni bağışla.

 

Əllərin əlimi unutmayıbsa,

Məni ürəyinə

Əlin xatırladırsa-

Yenə məni bağışla.

 

Deyirlər əllər

Yazdığı məktubu unuda bilmir.

Nə qədər üzüklər taxılsa ona,

Üzüklər barmağı aldada bilmir,

Üzük ürəyini əzirsə - məni bağışla.

 

Mən qocalıb getdim,

Mənə əlvida,

Hələ də gözlərin bağçada

Məni gəzirsə - məni bağışla.

 

Mən qocalıb getdim,

Getdim ki, yenidən gəlim,

Xahiş eləyirəm,

Sən məni sevmə,

O dünyada da,

Mən səni tanıya bilim.

 

 

Quşlar və mən

 

Quşlar darıxdığından

Uçdular,

Mən də darıxdım,

Şeir yazdım...

 

Quşlar qanadlarıyla

Göyü təmizlədi,

Mən də sevdim,

Qəlbimin

Aynasını sildim.

 

Quşlar lələklərini saldılar,

Mən də kitab çap elədim,

Sən oxuyasan deyə.

 

Quşlar yuva qurdular,

Mən də yuvalarının altında

Dərin bir nəfəs aldım,

Sən dincələsən deyə.

 

Səhərisi quşlar görünmədi,

Və mən də öldüm,

Məni axtarasan deyə.

 

Çəpəri yıxırsan

yaraşığınla

 

Gözü yuxıdan bulaşıqlı,

Ayağı kol-kosdan sarmaşıqlı,

Haylı-küylü, qarmaqarışıqlı,

Ayağı səkilli, it,

Üz - gözü şəkilli it,

Sən ölsən,

Kəndimiz öləcək, ölmə.

 

Kəndimizi sən oyadırsan səsinlə,

Çəpəri yıxırsan

Yaraşığınla.

Sən lap gözəl olursan

Zəncirin dolaşığıyla,

Ulamağınla Ayı

Yuxarı qaldırırsan,

Sən ölsən,

Ay yerə düşəcək, ölmə.

 

Qarın üstündəki ayaq izlərin,

Özündən qabaqda olur həmişə.

Yad kimi qoxlayırsan

Ayaq izini,

Bir az qayıdırsan,

Sanki keçmişə.

Ayaq izlərini gün əritmədi,

Vaxt əritdi,

Zəncir səni öldürmədi,

Zəncir səni diriltdi,

Zəncirini yaxşı qoru,

Heç vaxt onu itirmə,

İtim!

 

 

Şəkil

 

Mən səni yadımda belə saxladım,

Danışıb eləmə, şəkil kimi qal.

Əlini tərpətmə, gəl keç yanımdan,

Gördün darıxırsan, xəyallara dal.

 

Şəklin xəyalları çox dərin olur,

Nəyi düşünürsən, götür özünə.

Guya ki, bu səhər gəlin köçürsən,

Şəklini örtüktək dur çək üzünə.

 

Gözündə qəribə kədər varıydı,

Güldürmə, qoy elə, eləcə qalsın.

Xalqın gəlinləri böyüyüb getsin,

Qoy mənim sevdiyim balaca qalsın.

 

Bir axşam üzündə qəmi sındırıb,

Anan söyləməsin Allaha şükür.

Bax onda gözündə şəklini cırıb,

Verər küləklərə bu Allahşükür...

 

 

Əsgər

 

Davanın şirin yerində

Qarşı təpədən

Bir əsgər qəfil

Papağını atdı göyə,

Biz hələ səngərdəydik,

Osa özünü vururdu göyə.

Qaça- qaça,

Uça-uça gəlirdi,

Ağlayırdı,

Gülürdü.

Çıxarıb pencəyini

Yağışın ağzına atdı.

Əynində nə vardı

Hamısını islatdı,

Gölməçəyə uzandı,

Palçıqda batdı.

Nə vardı əynindən

Çıxarıb palçığa atdı.

Bir dəri qaldı,

 bir sümük,

Bir də ağzında səs.

Qaçırdı bizə tərəf,

Biz nə bilək, nə deyir,

Gah yıxılır,

Gah yüyürür,

Gah yeriyir.

Ağzında bir səs qalıb

Bir dənə də söz,

Müharibə qurtardı - dedi.

Başladı oynamağa

Ay alagöz, alagöz...

Oğulsansa, gəl buna döz.

 

 

Ovçu, dovşan

 

Dovşan balalarını

Torpağın altına basdırıb gedir,

Əgər qayıtmasa... göz yaşı.

 

Kim açacaq balaların qapısını,

Kim deyəcək onlara ananız...

Göz yaşı...

 

Heç bilmirəm necə bölüm,

Dovşan ölsün, yoxsa ovçu?

Ovçuya da göz yaşı,

Dovşana da...

 

Qalmışam ovçu ilə

Dovşanın arasında,

Tanrım, ikisini də xilas elə,

İkisinə də göz yaşı.

 

Dovşan, yovşan, qış,

Barıt, tüstü, quş,

Yuxum gəlmir gecələr

Göz yaşımdan asılmışam,

Kaş ki bu dünyada

Nə ovçu olaydı,

Nə də ki dovşan...

 

 

Neft quyusu - ovuclarım

 

Ovuclarımı çox sevdim,

İçində bir doyumluq su saxlayanda,

Yanaqlarımı

Ana nəvazişiylə,

Qucaqlayanda.

 

Oğlumun ayaqları,

Ovuclarıma sığanda.

Oğlum böyük həvəslə

Ovuclarımı açmaq istəyəndə.

 

Gəlib içsəydilər,

Ovcumda quşlara su saxlayardım,

Ölməyimi bilə bilsəydim,

Ən çox ovuclarım üçün

Ağlayardım.

 

Dovşanlar ayaqlarını versəydilər,

Ovuclarımda qızdırardım...

Mən indi

Yaşlandıqca ovcumu

Neft quyusutək  qazıram.


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!