"Sağ ol, qələbəmizin Şuşa-qala şəhidi..." - Şeirlər - Elşad BARAT

 

Şəhid

Asiman Əliyevə

 

Salam, zəfər qalası.

Vətən şəhid, can şəhid.

Özün asimandasan,

Adın Asiman, şəhid!

 

Səni yuxuda gördüm,

Səmalarda dolaşdıq.

Yuxuda tanış olduq,

Yuxuda doğmalaşdıq.

 

Yaşımız da eynidir,

Arada az zaman var,

Mənim də üç balam var,

Sənin də üç balan var.

 

Bircə fərqimiz budur:

Sən şəhidlik yolunda,

Müqəddəslik yolunda...

Mən həsrətin donunda,

Sən Tanrının yanında.

 

Bir də ki, sən ucaldın,

Günəşəcən, ayacan.

İgidliyin deyilir

Bakıdan Şuşayacan.

 

Sağ ol, qələbəmizin

Şuşa-qala şəhidi,

Sən vətən şəhidisən,

Anan bala şəhidi.

 

 

 

Şəhid

Cəbrayıl Dövlətzadəyə

 

Görüşünə gəlmişəm,

Ağlayım, susum səni?

Dur, öpüm başdaşından.

Bağrıma basım səni.

 

Görüşünə gəlmişəm,

Qəlbinə su səpəcəm.

Gətir, o silah tutan

Əllərini öpəcəm.

 

Öpəcəm tarix yazan

İgidliyindən sənin.

Öpəcəm o müqəddəs

Şəhidliyindən sənin.

 

Necə gözəl baxırsan,

Gözünə qurban, şəhid.

Şuşaya doğru gedən,

İzinə qurban, şəhid!

 

Sən döyüşdə sonacan

Qalan qəhrəman oğul.

Generalın qisasın

Alan qəhrəman oğul.

 

İndi komandirinlə,

Yan-yanasan, qoşasan.

Adın Cəbrayıldısa,

Özün Laçın, Şuşasan.

 

Füzuli, Kəlbəcərsən

Dayanmısan dağ kimi.

Qələbəsən, zəfərsən,

Külli Qarabağ kimi.

 

...Görüşünə gəlmişəm,

Necə gözəl baxırsan.

Şəklinə qurban, şəhid.

Elə bil bəy çıxırsan!

 

 

 

Şəhid

Mehrab Niftəliyevə

 

Elə indi oxudum

Döyüş yolunu sənin.

Şuşanın üzərində

Zəfər qolunu sənin.

 

Elə indi oxudum

Tarix üstə qanını.

Qəhrəmanlıq yolunu,

İgidlik dastanını.

 

Oxudum ki, vətənə

Qovuşmaq arzun olub.

Oxudum ki, Şuşada,

Vuruşmaq arzun olub.

 

Bütün varlığın ilə

Döyüşlərə girmisən.

 

Sonuncu nəfəsini

Təbəssümünə qatıb,

Şuşada dalğalanan

O bayrağa vermisən.

 

Beləcə də köçmüsən

Vətənin hər daşına.

Adın qanınla düşüb

Tarixin yaddaşına,

 

Əbədi işıq şəhid,

Odun mübarək olsun!

Yerin mübarək olsun!

Adın mübarək olsun!

 

Daha sənin adın da

İgidlik qalasıdır.

İndi sənin üç balan

Vətənin balasıdır.

 

Zəfər tariximizə

Yazılan kitab oldun,

Adın da Mehrab idi,

Özün də mehrab oldun.

 

Daha xatirələri

Şəkillər daşıyacaq.

Adın ürəyimizdə

Əbədi yaşayacaq.

 

 

 

Şəhid

Ramil Yusifzadəyə

 

Elə indi atanla,

Ananla da danışdım.

O ürəyi od tutub,

Yananla da danışdım.

 

Soruşdum ki, ay ana,

Oğul-şəhidlik nədir?

Dedi, bala, soruşma,

Ürəyimi göynədir.

 

Dedim ki, Ramil deyən

Damı tikmisinizmi?

Qaranlıq arzulara

İşıq çəkmisinizmi?

 

Dedi, bala, tikəcəm,

Onun dediyi kimi,

Hər şeyi düzəldəcəm

O istədiyi kimi.

 

Beləcə gedir, şəhid,

Burda olan olubdu.

Sən gedəndən ananın

Dili də tutulubdu,

 

Atan da susur indi,

Şəklinə baxan atan.

Göz yaşı saqqalına

Axdıqca axan atan.

 

Bəs orda sən necəsən?

Bu soyuq havalarda,

Sənin qışın necədi?

Məzar daşın necədi?

 

Necədi cənnətinin,

Havası indi, şəhid?

Soyuqmu şəhidliyin

Yuvası indi, şəhid?

 

Sənə səslənirəm mən,

Ey savaş meydanında

Peyğəmbərim Nuh şəhid.

Sənə səslənirəm mən,

Ey müqəddəs ruh şəhid.

 

Sənə yalvarıram mən,

Lap istəyirsən məndən

Tanrıya şikayət et,

Bircə dəfə en yerə,

Mənim bədənim ilə,

Ananı ziyarət et.

 

 

 

Naməlum

şəhidə

 

Anama deyin ki, yoluma çıxsın,

Sevinsin, mən şəhid olub gəlirəm.

Tabutum önündə qolunu açsın,

Oynasın, Şuşanı alıb gəlirəm.

 

Gəlirəm sevincək, ürəyi dolu,

Anama deyin ki, dönürəm geri.

Uzunmuş savaşın qayıdış yolu,

Qələbə tabutum, yerihayeri.

 

Anama deyin ki, bitib intizar,

Vətənə borcumdu döyüş, vermişəm.

Evə tələsirəm, bir az işim var,

Sevdiyim qıza da görüş vermişəm.

 

Anama deyin ki, narahat olma,

Bütün ağrıları özüm çəkəcəm.

İşləyib verəcəm borclarımızı,

Gəlib özümüzə ev də tikəcəm.

 

Anama deyin ki, darıxmasın heç,

Həsrətin ayları, illəri boyda.

Sinəmin üstündə güllə yarası

Atamın qabarlı əlləri boyda.

 

Anama deyin ki, müharibəmiz

Bizim qələbəylə yetişdi sona.

Anama deyin ki, bu mən deyiləm,

Vətən göndərirəm bir qucaq ona.


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!