Rəssam, mənim şəklimi çək... - Nəzakət Məmmədlinin şeirləri

Bir xatirə qapısıdı

bu kitab

 

Heydər Əliyev Xatirə Kitabının

yaradıcısıdır

 

Bir xatirə qapısıdı bu kitab,

Kimlər döyür bu qapını ümidlə,

Kimlər bilir bu qapının yerini?!

Kimlər gəlir, varaqlaya yaddaşın,

Soraqlaya ümidlə yar-yoldaşın,

İtkin düşən, əsir düşən qardaşın...

Kimlər gəzir övladını, ərini, -

Ürəyinin qan axıdan yerini...

Bir xatirə qapısıdı bu kitab,

Nəsillərin əbədiyyət yoludu.

Tarixlərə yol açıbdı ürəklə,

Uzaq-uzaq şəhərlərə "köç edib".

İçi-çölü qəm-kədərlə doludu.

Qəmi Vətən sədlərinə yapıbdı.

Savaşlarda həlak olan şəxsləri

Axtarıbdı, arayıbdı, tapıbdı.

Böyük Vətən savaşına şahiddi,

O, minlərlə döyüşçünün sarvanı -

Qana batmış səltənətlər karvanı...

Bir xatirə qapısıdı bu kitab,

Sinəsində tarixlərə görk olan

Qırxdördgünlük müharibə əzmi var.

Bu kitabda kimlər yoxdu, İlahi.

Uşaq da var, cavan da var, qoca da,

Adi əsgər, gizir, zabit, general...

Yaxasına al-qırmızı rəng hopub,

Hər vərəqi bir şəhidə abidə,

Hər abidə bir şəhidin medalı.

Dayanıblar zirvələrdən ucada,

Aytək məğrur, bulud kimi ədalı.

Vətən adlı anamızdı bu kitab,

Gör, nə vaxtdı ərşə qalxıb yuxusu.

Gələcəyə zillənibdi baxışı...

Bu kitabda ürəklərə köz basır

Şəkil-şəkil oğulların baxışı.

Hər baxışda bir ananın qoxusu...

Ulu öndər, yaratdığın bu kitab

Tariximin məlumatlar yaddaşı...

"Heç kəs unudulmasın,

Heç kəs yaddan çıxmasın".

Nəsillərə zəmanətdi bu kitab.

Dahi Heydər sevdası var köksündə,

Nəsihətdi, nəsihətdi bu kitab!

Öndərimdən əmanətdi,

əmanətdi bu kitab!!!

 

Haçansa dünyada

mən olmayanda...

 

Haçansa dünyada mən olmayanda

Məndən sonra qalan gerçək olacaq,

Ruhum geyinəcək buluddan köynək

Hamıdan, hamıdan göyçək olacaq.

 

Dünyada onlardan sonra qalan mən,

Məndən də sonrası sizlər olacaq.

O vaxtsa övladın dilində "ana",

Nəvənin dilində "nənə" solacaq.

 

Keçdiyim küçədən, əkdiyim güldən

Küləklər sovuran ləçək qalacaq.

Məndən sonra sizə - yazdığım şeir,

Bir də xatirələr qonaq qalacaq.

 

Cisminə torpaq da qarışqa, böçək,

Ruhuma küləklər yiyə çıxacaq,

Kiminsə, haçansa yadına düşsəm,

Məzarım üstünə çiçək qoyacaq.

 

Haçansa dünyada mən olmayanda,

Məndən sonra qalan gerçək olacaq.

Ruhum geyinəcək buluddan köynək,

Hamıdan, hamıdan göyçək olacaq.

 

Azərbaycan

 

Dünyaya açılan qapımsan mənim,

Ruhumun gözüsən, sən, Azərbaycan!

Mayası səndədir müqəddəsliyin,

İlahi qüdrətim - can Azərbaycan!

 

Hünər dünyamıza güzgüdü torpaq,

Ömür kitabından ötüb neçə çağ...

Bayrağın şərəflə dalğalanır, bax,

Ey başdan-binadan xan Azərbaycan!

 

Qəlbimin işığı sənsən, ey Vətən!

Sarılım boynuna, xoşbəxt olum mən.

Uludan ulusan, müqəddəs Vətən,

Sevim misra-misra, yan, Azərbaycan.

 

Taledən keçibdi qərinələrin,

İmzan ər imzası, mənası dərin.

Dünya yaranandan başdadı yerin,

Sən şöhrət çələngi, şan, Azərbaycan!

 

Yoxdur gözlərində nə həsəd, nə kin,

Turan elindənsən, ucadır eşqin.

Ruhu gülümsəyir ulu Babəkin,

Əzəl Azərbaycan, son Azərbaycan!

 

Şah babam Xətai adın ilə tən,

Səni ana bildi bu yurddan ötən.

Hər duyğu - Vətəndi, hər ürək - Vətən,

Vətən də şəhiddi, an, Azərbaycan!

 

Qanlı səngərini balınc elədim,

İlahi sevgini bir tunc elədim,

Səninçün qələmi qılınc elədim,

Bir də görməyəsən qan, Azərbaycan!

 

Anam yuxuma gəldi

 

Bu payız gecəsi yuxuma gəldin,

Qəfil gəlişinə qurbanam, ana.

Köz düşüb üstünə xatirələrin,

Əllərin uzanıb neçə gümana...

 

Bu payız gecəsi yuxuma gəldin,

Payızım bələndi sənin ətrinə.

Yenə də səpildi layla qoxusu,

Ömür kitabımın hər bir sətrinə.

 

Sapsarı işığı yağır yuxuma,

Başına örtdüyün kəlağayının.

Əyninə geydiyin yaşıl donuna

Kölgəsi düşübdü bu ayrılığın.

 

Bu payız gecəsi yuxuma gəldin,

Ömrü çiçəkləndi yuxularımın.

Sənsizlik qapısı bağlandı, sanki,

Bağlandı üzünə qorxularımın.

 

Sən çıxıb gedəndə bahar çağıydı,

Könlü nazlanırdı gülün, çiçəyin.

Mənim arzularım qan ağlayırdı,

Sənin gedişinlə, ay ağbirçəyim.

 

Göz yaşım diksinir bəbəklərimdə,

Sükutun dilində danışan anam.

Göydə mələklərlə qoşa dayandın,

Tanrı dərgahına yaraşan anam.

 

Bu payız gecəsi yuxuma gəldin,

Ana, ətirlidir bu gecə yuxum.

Bir cənnət quşutək uçub da getdin,

Əbədi ruhuma hopubdu qoxun.

 

Payız ömrü

 

Açıb buludlara ovcunu torpaq

Saralmış bağçamın halını gör, bax.

Əl edir budaqda bir sarı yarpaq,

Gəl, payız ömrümün taleyini yaz.

 

Uzaqda qurulan əcəl taxtıdır,

Güllü günlərimin xəzan vaxtıdır,

Bəxtimin yollarda azan vaxtıdır,

Gəl, payız ömrümün taleyini yaz.

 

Ruhumda hələ də ar qoxusu var,

Könlümdə bir misra yar qoxusu var,

Daha qismətimin qar qoxusu var,

Gəl, payız ömrümün taleyini yaz.

 

Bəmbəyaz nəğmədir ağ çiçəklərim,

Saralıb, payızdı biçənəklərim.

Çəkir sinədolu ah, çiçəklərim,

Gəl, payız ömrümün taleyini yaz.

 

Bir sözün köksünə qoyub başını,

Kövrək duyğuların sil göz yaşını.

Qoy ayaq altına əlhəd daşını,

Gəl, payız ömrümün taleyini yaz.

 

Rəssam, mənim

şəklimi çək

 

Rəssam, mənim şəklimi çək,

Rəngli çəkmə, ağ-qara çək,

Atamı çək, anamı, çək,

Uzaqlardan sənə baxan uşağı çək,

Gözündəki işığı çək, qəlbindəki ümidi çək,

Məni çəkmə, uşağı çək,

Yaddaşında qalanları,

Ümidini qıranları,

Həyatın hər üzünü çək.

Orda gördüm bu dünyadan

                        çəkdiyimi,

Orda görsün yapa-yalnız

                        təkliyimi.

Unutma, çək yaddan-yadın

                        doğmalığın,

Damarında qanı axan doğmaların

                        yadlığını.

O, uşağın bu yaşadək axtardığı

Həqiqəti, ədaləti, tapmadığı,

Bugünədək itirdiyi varlıqları,

Axtardığı yoxluqları.

Sən məni çək, qoy kənara o uşağı,

Çək, rəngləri əlvan eylə,

Günləri çək, tərəziylə,

Naxış-naxış, ilmə-ilmə

60-ı hör ömrümə...

 

Qarabağa bahar gəlir,

İlahi!

 

Sevincə bax, bulaqların gözündə,

Qəlbi gülür dərənin də, düzün də,

Şəhid qanı çiçəkləyir üzündə,

Qarabağa bahar gəlir, İlahi!

 

Ötən çağlar indi üzübəridi,

Gələn günlər ömrün təzə-təridi,

Otuz illik yurd həsrəti əridi,

Qarabağa bahar gəlir, İlahi!

 

Dalğalanır arzuların bayrağı,

Hər təbəssüm bir ümidin yarpağı,

Zəfər ətri bürüyübdür torpağı,

Qarabağa bahar gəlir, İlahi!

 

Qulac-qulac açılıbdır qucaqlar,

Əl eləyir sevinc dolu o çağlar,

Alov-alov gülümsəyir ocaqlar,

Qarabağa bahar gəlir, İlahi!

 

Zəmilərdə daraqlanır sünbülün,

Ocağında ruhu gülür Bülbülün,

Cıdır düzü indi xarıbülbülün,

Qarabağa bahar gəlir, İlahi!

 

Ürəklərdə ümid naxış toxuyur,

Əllər zəfər nəğməsini oxuyur,

İndi vətən Şuşa ətri qoxuyur,

Qarabağa bahar gəlir, İlahi!

 

Gəlsin bahar, gülsün bahar elimdə,

Xudayarın nəğməsi var çölümdə,

Nəzakətəm, min alqış var dilimdə,

Qarabağa bahar gəlir, İlahi!

 


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!