Quşlar balıqlara həsəd çəkərmiş, Balıqlar ölərmiş quş olmaq üçün!.. - Xaqani Qayıblının şeirləri

Və bir gün...

 

Və bir gün beləcə çıxıb gedəcəm...

Ürəyin sonuncu qan damlasını,

olub-qopanımı sıxıb gedəcəm

ağ kağızlara!

           

Və bir gün bir şerin son misraları

nöqtələr olacaq, uzun nöqtələr...

Uzana-uzana gedən yolların

son ucu bir qəbir başına gələr -

bir şair şəklinin çərçivəsinə

çəkilər qara!

 

Və bir gün bu torpaq açacaq ağzın

sərçə balasıtək yumub gözünü

Dən istəyəcək!

Bir qarabuğdayı, qaragöz gözəl

Yanıb-yaxılacaq bir itik üçün

kimisə dərdinə tən istəyəcək!

Pənah gətirəcək hər cümə günü

tənha məzara...

 

Və bir gün, beləcə çıxıb gedəcəm...

Mənim bu dünyada nəyim qalacaq?

Bir qarabuğdayı, qaragöz gözəl,

bir də son misrası nöqtələr olan

yarımçıq yazılmış şeirdən özgə?!

 

1988

 

Akvarium

 

Hüseyin Cavid əfəndinin ruhuna

 

Xırda balıqların vecinə deyil,

İstər dəniz olsun, istər göl olsun,

istər ovuc tutmuş qoşa əl olsun,

Başını sallayıb üzər beləcə.

Ürəyi bulanmaz, gözü yorulmaz,

Özü öz gününə dözər beləcə.

 

Xırda balıqların xəbəri olmaz

iri balıqların üzgəclərindən,

sualtı, suüstü istəklərindən.

Xəbəri olmaz ki, iri balıqlar

bilməz tor dadını, qarmaq dadını

kiçik akvariumda böyük səbrini,

uşaq şıltağını yormaq dadını.

 

Eh, xırda balıqlar, sizə nə var ki,

Hara istəsəniz yığışırsınız.

Hərdən akvariuma, hərdən ovuca,

hərdən... bir ləpirə sığışırsınız.

 

Hərdən akvariuma, hərdən ovuca,

hərdən bir ləpirə sığmaq gərəkmiş

ömrünü birtəhər yaşamaq üçün.

Quşlar balıqlara həsəd çəkərmiş,

Balıqlar ölərmiş quş olmaq üçün!

 

İri balıqların yurdu-yuvası

gərək dəniz ola, okean ola.

Okean ömrünü, dəniz ömrünü

Verməz akvarium bircə an ola!

 

Akvarium ömrünü yaşaya bilməz

Okean sevdalı iri balıqlar.

Ya akvarium iyinə ürəyi dözməz,

Ya da ki...

Ya da ki, akvarium sınar!

 

1989

 

Taleyimiz oxşar imiş...

 

Sayqı və sevgilərimlə

Allahverdi Təkləliyə

 

Bir vaxt mən də quzuçuyudum Keçəlqorada,

Taleyimiz oxşar imiş, lələ, o vaxtdan.

Quzğunların caynağında quzu baxtımı

itirmişəm ilim-ilim elə o vaxtdan!

 

Ha qorğandım quzğunlardan qoruyammadım,

Quzu baxtım itik düşdü - sərdənə çıxmır...

...Ömür zəmim həşəm oldu elə o vaxtdan,

Sovururam günlərimi, gəl, dənə çıxmır!

 

Səndən başqa kimsə qahmar çıxmaz dərdimə,

Bilirsənmi ömrümüzdə nələr təniymiş?!.

Qulağımda bir səda var illərdir, demə,

"Dağ mələdən" o səs sənin "mələrtiniymiş"!  

 

Yada düşür xatirələr - içim hoylanır,

Gör bir neçə dağ götürməz dərdə tanığam!

O illərin arxasından kədər boylanır...

Dost, nə danım, uşaqlıqdan ağzıyanığam!

 

Dost, nə danım, çox sıyrılıb dizim-dirsəyim,

O dağların quzğun süzən çıngıllığında.

Nə vaxtdan ki, agah oldu mənə taleyim,

Yaşayıram ömrü elə söz qılığında.

 

Kaş ömür də aman verə bir az vaxtına,

Xəyallarım xoş illərin sorağındadır...

Yaxın durmur kimsə mənim təlik baxtıma -

Yazıq canım yenə elə qorağandadır!

 

Özümü tapdım Şuşada

 

Axır görüşdük, hər yerdə

izimi tapdım Şuşada!

Qanı daşlara dağılan

dizimi tapdım Şuşada!

 

Heç bilmədim yerdi, göydü

Sanki başım ərşə dəydi...

İlahi, nə möcüzəydi,

Dözümü tapdım Şuşada!?

 

Köhlən çapsam fələyilən,

Daha yenilən deyiləm! -

Adına "Cıdır" deyilən

Düzümü tapdım Şuşada!

 

Qıyya çəkib verdim salam,

Səsimi duydu Savalan...

Tüstüsünə həsrət qalan

közümü tapdım Şuşada!

 

Yurda car oldu şöhrətim,

Dünyanı sardı heyrətim...

Şəhidimin cəsarətin -

Əzmi tapdım Şuşada!

 

Xan qızına baş endirdim,

Dağıldı möhnətim, dərdim...

Ol qoca Vaqifi gördüm -

Sözümü tapdım Şuşada!

 

Gəldim-gördüm, qucaq açdım,

Bir qartala dönüb uçdum...

Şükür, vətənə qovuşdum -

Özümü tapdım Şuşada!

 

Şuşa, 22.04.2022

 

Məhşər günü

 

Tanrım, təpədən-dırnağa

Ağrıyam - Sözəm, bilirəm.

Məhşər Günü dərgahında

ağrıyan Sözəm! Bilirəm...

 

Ağrılarım Məhşər Günü

deşilib göz-göz olacaq...

Yenə hoyuma yetənim -

xilaskarım, Söz olacaq!

 

Məhşər Günü Səsə dönüb

şeir desəm öz ağzımnan,

məni Sözümə bağışla -

qurtar məni Söz ağzından!

 

Bilirəm, o Günün yadında

ya Söz, ya Dözüm qalacaq...

Qalsa, - məndə Dözümmü var? -

Yenə də Sözüm qalacaq!!!

 

Ömür keçdi -

fidanımız şaxlamaz

 

Şair qardaşım İbrahim İlyaslıya

 

Alar Haqq salamın şair qardaşım,

Dosta varan güzarını çağ eylər!

Heç qıyarmı üzülüşə əl, əldən

Yanmış körpüləri bəndi-bağ eylər!

 

Uca başlar uca olar binadan,

Uzaq olar xəyanətdən, zinadan,

Dərsin alar Ələsgərdən, Cumadan

Hər kəlməsi dost üzünü ağ eylər!

 

Ömür keçdi - fidanımız şaxlamaz,

Köhlənimiz kürənləri haxlamaz...

Dost dediyin bildiyini saxlamaz,

Peyvənd vurar dost bağında, tağ eylər!

 

Xaqani der: şəkk etməsin ozanlar,

"Arif olan mətləbimi tez anlar".

Könül verib Haqqa, şeir yazanlar

Sözü ömür piltəsinə yağ eylər!

 

Axır gəlib tapdın məni

 

Axır gəlib tapdın məni -

Könlüm sənə sirr deyilmiş.

Demək hələ yaşayıram,

Bu canım qəbir deyilmiş...

 

Gəldin, apar, çıxım gedim,

Neçə könül yıxım gedim...

Döşlərə gül taxim gedim -

Məni sevən bir deyilmiş!

 

Dost yox dik baxam gözünə,

Baxam, inanam sözünə...

Tfu, qürbətin üzünə -

Yaşanası yer deyilmiş!

 

***

...bu da sonbahar -

yenə

yenik düşəcək yaşılım yarpaqlar...

(iyul Günəşinin hənirtisi

barmaqlarımın ucunda)

içimdə duyğularım saralır...

canımı qoymağa yerim yox, babam!

təlaşdayam -

sanki köksüm altda payız var kimi!

 

...ömrümdən bir fəsil keçir

səhradan rüzgar kimi...

 

***

Yenə

az qala

unutmuşdum səni!

baxdım ki

ömrümün Danı çoxdan atıb

Günü də batabatdadır

xatırlanası bir şey yox bu dünyada...

Tanrım, nə ömürdü bu?!

 

Təsəlli olsun deyə

sənlə bağlı günlərin

xatirəsini yad etmək üçün

''bir dəqiqəlik sükut''

təklif etdim yaddaşıma

İçimdə fırtına qopdu!!!

 

***

Mən öləndə

mənə tabut yapmayın

məni

məndə aparın

qəbristanlığa

varınca

bir anlığa

ayaq saxlayın...

 

...oğlumdan və qardaşlarımdan başqa

kimsə olmasın yanımda

və məni

rahatca

əmin-arxayın

ustufca

məzara sallayın

anamın ölümündən sonra

mənə tabut olan canımda...

 

Qəm dəryanda

təknən olum

 

Ölsəm, qoynunda basdır,

Yerimi bilən olmasın!

Kefi istəyəndə durub,            

Üstümə gələn olmasın!

 

Olmasın qəbrimi bilən,

Bir qərib qədrini bilən...

Təkcə sən dərdimə bələn,

Dərdini bölən olmasın!

 

Tapılmasın nə daşqıran,

Nə saçın yolub qışqıran,

Nə də hıçqıra-hıçqıra

Gözyaşın silən olmasın!

 

Keşkə dərdin tək mən olum,

Qəm dəryanda təknən olum...

Çəkə bilsən çək, mən olum

Heç ayrı çilən olmasın!

 

Qürbətdən vətənə

daşınan ömür

 

Bu qoca dünyada, qərib dünyada

Qəribə adamlar qərib yaşayar!

Qərib, ipə düzməz ağrılarını,

Dərdini günəşə sərib yaşayar!

 

Qəribə adamlar - qərib adamlar,

Ürəyi ağzında yaşayar ömrü!

Ürəyi ağzında... hər gün, hər gecə

Qürbətdən vətənə daşıyar ömrü!

 

Qəribə adamlar qərib ellərdə,

Dərdin hər üzünü görüb yaşayar!

Nə vaxtsa düşdüyü qürbət eşqinə

Ömrünü güdaza verib yaşayar!

 

Qəribə olurlar qərib adamlar -

Danışar lal, susqun baxışlarıyla,

Gülümsər alnının qırışlarıyla, 

Soruşsan, vətənə gedən yolları -

Ölçər Göyüzünü qarışlarıyla...

Qəriblər qəribə yaşayar ömrü!

 

...Gedər, xəyallarda daşınıb gedər,

Ürəyi ağzında yaşanan ömür.

Daşınıb bir qəbir daşına dönər,

Qürbətdən vətənə daşınan ömür!

 


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!