"O şəkil oğullar, şəhid oğullar torpağa yazılmış tariximizdi..." - Nəriman HƏSƏNZADƏ

 

Vətən himnimiz

 

Səfər yoldaşımız

Aygün xanım Zeynalovaya hörmətlə

 

Bakıdan Gəncəyə gedən o yollar

mənim könlüm kimi pakdı, təmizdi.

O şəkil oğullar, şəhid oğullar

torpağa yazılmış

                        tariximizdi.

 

Bir cavan, əlində silahı, gülür,

o biri səngərdən qalxır ayağa.

Cəbhədə dan yeri təzə sökülür,

biri də,

                        durbinlə baxır uzağa.

Orda, şəkillərdə Vətən havası,

orda yazılmamış bir and var - Qisas!

Şəhid anasının xeyir-duası,

Vətən himnimizdi,

                        şair, qulaq as.

 

Qədim arxivləri açın, oxuyun,

hünərlə qoruyub, o, saflığını.

Ya başqa xalqlarla yanaşı qoyun,

paklıqla qoruyub,

                        qoçaqlığını.

 

Hünər sərgisidi bu doğma yollar,

paklıq sərgisidi, gətirin yada.

O şəkil oğullar, şəhid oğullar

burdan səs verəcək,

                        yüz il sonra da.

 

Bir ana əyləşib indi yanımda,

Tanrım!

            Gedənlərin əvəzi nəydi?!

Gördüm, bir ah çəkib, gəldi fəryada,

bilmədim, sükutun o səsi nəydi?!

 

O Dəmir Yumruğa sığınsın gərək,

bir mənzil başına rahat yol gedən.

Gəncə yollarına biz salam verək,

gələcək illərə

                        salam, indidən!

 

 

...And içənlər

 

Cənab Prezident İlham Əliyev Xankəndindəki tarixi çıxışında yetişən yeni ruhlu

gənclərdən də danışdı.

 

 

Sinifdə əyləşibdi

dediyiniz o gənclər.

Vətənin taleyini

öz taleyi bilənlər.

Bir şəhid tabutuna

çiyin verib gələnlər.

O, atasız, anasız,

bunlar - qardaşəvəzi,

Taleyin son töhfəsi!

Milli Akademiyam,

Dünyada yeni Dünyam!

Mənim tələbələrim!

Yeni bir şah əsərim!

Yeni açılan səhər!

İçində and içənlər!

Milyondan

doqquz nəfər:

Barış,

Murad və

Ayxan;

Fərid,

Nicat və

Haqan;

Amil,

Tale və

Elmar!

Fədakar,

Təvazökar...

 

 

O qız bir nəğməydi

 

Qənirə xanımın xatirəsinə

 

Dünyadan qazancı bir qələm-kağız,

bir qəlbin oduna o yana bildi.

Ana laylasına uyuyan o qız

bəşər naləsinə

                        oyana bildi.

 

Gördük, bəxtimizə doğan səhəri,

əsrin,

                        Ulu Öndər şah əsəriydi.

Jurnalist bir qızla o görüşləri

onun, ata-bala töhfələriydi.

 

Türkiyə səfəri... o da bir roman,

oxu, sətirlərin oduna qızın.

Sən kimi itirdin,

                        can, Azərbaycan,

deputat qızıydı Türk dünyamızın!

 

O qız bir nəğməydi, biz oxuyurduq,

qalır kürsülərdə səsi, sözü də.

Biz onu tac kimi başa qoyurduq,

biz də görünürdük,

                        onun özü də.

 

Sevib insanları, o, qiymət verib,

görüblər arxadı, o bir dayaqdı.

Qənirə bir gəncə zəmanət verib,

bu, üzv seçilib,

                        o, özü yoxdu.

 

Yüz canda çırpınan o, bir ürəkdi,

hökmü əvəzsizdi andın, niyyətin.

Ömrü-ömürlərə həsr eləməkdi,

bəlkə,

            bir sirri də

                        Əbədiyyətin?!

 

Qəzənfər müəllim, əmisisiniz,

həmi doğmasınız, həmi Sizsiniz!

Bu ağır gedişə ağırdı dözmək,

göynəyir Vətənin qızı, oğlu da.

Əkbər Qoşalıya təsəlli vermək,

şair ürəyinə

                        dərd olar bu da.

 

Burda nə təsəlli, nə ümid yeri,

burda o pak ruhun öz surəti var.

Onun ürəklərdə nitqi və şeri,

Azərbaycan adlı -

                        əmanəti var.

 

Ayağa qaldırdı o, hamımızı,

qoymazdı,

            bilsəydi, bir ağlayan var.

O, sevdi, sevdirdi torpağımızı,

Tomrisin qanından - qanında qan var.

Qoymazdı,

            bilsəydi, bir ağlayan var.

 

 

O bizi hər yaşda eşidəcəkdi

 

Qələm dostlarıma

 

Bir səs harayladı Müşfiqi haqdan,

narahat eləyən şairi nəydi?!

"Şairəm", söyləyir yerindən duran,

adamın üzündə həya gərəkdi".

Çaxan şimşək idi, əsən bir külək,

bir dedi,

            ta bir də o deməyəcək.

O, dünən doğulan bir Gələcəkdi,

o bizi hər yaşda eşidəcəkdi.

 

 

Rəqs eləyə-eləyə

 

O qız məni rəqsə dəvət elədi,

            rəqs eləyə-eləyə.

Bu dəvəti bir az xəlvət elədi,

            rəqs eləyə-eləyə.

Bu xəlvətdə gördüm xiffət elədi,

            rəqs eləyə-eləyə.

Pakizənin qızıyam mən, - deyirdi,

            rəqs eləyə-eləyə.

Saçlarının ətri mənə dəyirdi,

            rəqs eləyə-eləyə.

Bir gözəli xatırladım o dəmdə,

            rəqs eləyə-eləyə.

İlk görüşün son həsrəti sinəmdə,

            rəqs eləyə-eləyə...

 

 

Möcüzə

 

İnsanlar gör, necə heyif olurlar,

Bilmirsən, haraya "qeyb" olurlar.

Sağına baxırsan, sağında yoxdu,

Soluna baxırsan, solunda yoxdu.

Olub, ya olmayıb? -

                        ağlında yoxdu.

Qoluna girdiyin qolunda yoxdu,

Ayılıb görürsən, yanın boş qalıb,

Qulaq həsrət qalıb, göz çaş-baş qalıb.

 

 

Dünyanın sirri

 

- Şair, yenə yazırsanmı? -

sual verdi biri, mənə.

Tanıtmaq istədi yəqin

məndəki şairi, mənə.

 

Axşam olur, sabah olur,

mən yazmasam, günah olur.

Yazan zaman agah olur

bu dünyanın sirri mənə.

Soyumasın od nəfəsin,

əvəzi yoxdu heç kəsin.

Ulu Tanrım çox görməsin,

öz verdiyi şeri mənə.

 

 

Məhəbbət

 

Hörmətli Xalq artisti

Murad Dadaşova

 

O görüş, tarixi bir tamaşaydı,

yerişi başqaydı Murad bəyin də.

Deyirəm, həyatda kaş sağ olaydı,

özü əl çalaydı,

                        yüzilliyində.

 

Zaman dayanmışdı, anlar ötürdü,

Murad səhnədəydi, hikmət səhnəsi!

Heydəri

                        Heydərə təqdim edirdi,

Əhsən Dadaşovun

                        oğul nəvəsi.

 

Addımı təmkinli, baxışı həssas,

səsində bir ovsun, salonda sükut!

Elə ki, o dindi, danışdı az-az,

əl verib görüşdü...

                        dəyişdi mühit.

 

Biz onda gördük ki, ağzı dualı,

Murad hər sözünün təsirindədir.

Bir "Heydər" səhnədə -

            dərin,

                        mənalı! -

Bir Heydər salonda uğunub gedir.

Sənin ürəyinə eşqi, ülfəti

verən o qüvvəyə, o gücə əhsən!

O dahi insana, bu məhəbbəti,

özü də,

                        səhnədən elan edirsən!

 

Mən də salondaydım, onda yüzü də,

millət heyran idi o böyük ada.

Şanlı sərkərdəmiz İlham özü də,

sənə əl çalıbdı,

                        şərəfdi bu da.

 

O görüş, tarixi bir tamaşaydı,

yerişi başqaydı Murad bəyin də.

Deyirəm, nə ola, kaş sağ olaydı,

özü əl çalaydı,

                        yüzilliyində.

 

 

Tarix o məktubun oxucusuydu

 

Lenin Atatürkə yardım elədi,

dedilər, türk azdı, Antanta böyük.

- Rusdan aldığımız borcdu bu, - dedi,

türkün xilaskarı

                        dahi Atatürk.

 

Qızıl pul göndərdi Doktor Nəriman,

ölkədən neft getdi sisternlərlə.

Türkiyə mərd çıxdı son imtahandan,

səngərdən-səngərə,

                        yalnız Zəfərlə.

 

"Nə qədər borcumuz var indi bizim?" -

Atatürk deyirdi Azərbaycana.

"Qardaşım, əbədi sındı bu tilsim!" -

məktub da göndərdi, o,

                        Nərimana.

 

Məktub gəzdi əl-əl, dolaşdı əl-əl, 

söykədi əlini Doktor, başına.

Borc üstə gələndə,

                        hər şeydən əvvəl,

fikrini bildirdi türk qardaşına.

"Yox, qardaş-qardaşa borc vermir heç vaxt",

cavab məktubunun ilk sözü buydu.

Dünən o məktuba səs verdi bir xalq,

tarix

                        o məktubun oxucusuydu.

 

Yayırdı nurunu açılan səhər,

millət oyanmışdı

                        bir nəfər kimi.

Görənlər deyirdi, görməmişdilər,

nə Türkiyə kimi,

                        nə türklər kimi,

belə bir əvəzsiz vətənpərvəri.

Sən bir abidəsən, ey türk əsgəri!

 

 

Cənublu

bəstəkar-müğənni

 

Arif Mehmandosta

 

Arazdan o tayda düşüb saça dən,

bu tayda səbrinmi azalıb, Arif?!

Başında açılır səhər, deyəsən,

günorta üstünə,

            az qalıb,

                        Arif!

Bu tayda səbrinmi azalıb, Arif?!

 

 

Nə yaxşı

 

Qələm dostum

Yasif Nəsirlinin 85 illiyinə

 

Hardan düşdü yadıma,

                        eşitdim mən o səsi,

istədim ki, çağıram,

                        deyəm, nə yaxşı varsan!

Hərəmiz bir sahənin

                        Moskva tələbəsi,

bax, o gülüşlərindən

                        sən mənə yadigarsan.

İstədim ki, çağıram,

                        deyəm, nə yaxşı varsan!

Yasif, qoy sənin olsun,

                        açılan yeni səhər,

qalmırsan yenə yəqin,

                        sən öz zarafatından.

Biz nə vaxt yaşadıq ki,

                        belə keçdi bu illər? -

85-in mübarək!

                        Nə vaxt gəldi, bu, hardan?

Qalmırsan yenə yəqin,

                        sən öz zarafatından.

 

Həyat - biz yazdığımız,

                        tərcümeyi-hal deyil,

nədir bizi ayıran,

                        bizi görüşdürən də?

Getdi sənin xanımın,

                        dünyan itdi elə bil,

uçdu, getdi əlimdən,

                        gördüm təkliyi mən də.

Nədir bizi ayıran,

                        bizi görüşdürən də?

 

Xatirə gözəl qızım,

                        Könül də gözəl qızın

əvəzsiz bir töhfəsi

                        deyilmi dünyamızın?

"Dünya - yalan dünyadı", -

                        dedilər,

                        birər-birər,

guya kəşf elədilər.

Qoymadılar yaşayaq,

təsadüf də var ancaq,

                        "yalan dünyada" Yasif,

deyirəm, yaşa, Həyat!

Qızlar rəfiqədilər,

                        bacıdılar, şadam-şad,

deyirəm, yaşa, Həyat.

 

Adət

 

Bu gün, bu tədbirdən qaça bilərdim,

şeirimin üstündə əl gəzdirərdim.

Nəvəm gözləyirdi, gedib dəyərdim,

işdən axtarıblar, zəng eləyərdim.

Bir qazi deyirdi şeir yazmışam,

dəvət eləmişdim evə, bu axşam.

İndi görürəm ki, tamam əksinə, -

tədbirə qaçmışam,

                        iş əvəzinə...

 

 

Dərdiş

 

Səndən nigaran qalmışam,

insafın hardadı, dərdiş?

Sən hardasan, mən ordayam,

canım da ordadı, dərdiş.

 

Sən əzizim, mehribanım,

necə susum, necə danım?

Sənsiz günüm-güzəranım,

gözə bir pərdədi, dərdiş.

 

Sözümü saxla yadında,

ovsun var sənin adında.

Kölgəm ayağın altında,

yanında - yerdədi, dərdiş.

 

 

Hərdən mənə baxaydın

 

Nəğmə mətni

 

Mən yeniyetmə bir cavan,

sən bir az uşaq olaydın.

Mən ayıq, təmkinli-filan,

sən yenə şıltaq olaydın.

O şəlalə gülüşlərə

qataydın bu "can!" səsini.

Açaydın sən o gözləri, -

o Tanrı pəncərəsini.

 

Hərdən mənə baxaydın,

yandıraydın-yaxaydın.

"Yuxum gəlir" deyəydin,

məni sehrləyəydin.

Budaqları əyəydim,

gündən kölgələyəydim.

Gözdən-nəzərdən uzaq,

sən yuxulu, mən oyaq.

Oxumayın, durnalar,

o, yuxudan oyanar.

 

 

Üç qardaş nağılı

 

Uşaqlar üçün

 

Onlar üç qardaşıydı,

böyük qardaş - başıydı.

Ortancıl - ortadaydı,

kiçiyinə - ataydı,

sağ və salamatıydı.

Kiçiyi - sadə, həssas,

yoldaşı - darda qoymaz...

 

Hansı alicənabdı?

Hansı sadədi, safdı?

Varmı bir xeyirxahı?

Bu dünyadan agahı?

Seçin, deyin özünüz,

nə desəniz, yüzə-yüz!

Şərikəm mən də sizə,

Gələn söhbətimizə,

gələn dəfə başlayaq,

Qalibi alqışlayaq.

 


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!