Şeirlər - Abuzər TURAN

 

Ali Baş Komandanım

 

Dəmir yumruq bərk dəydi,

Düşmənin qəddin əydi.

İş bitdi bircə günə,

Qələbə çaldıq yenə.

Kafir döndü tazıya,

Min şükür, bu Yazıya!

Qalib sərkərdəm mənim,

Bundan sonra nə qəmim!

Yumruğuna can qurban,

Ali Baş Komandanım!

 

Qeyb oldu qorxunc yuxu,

Diriltdin ölən ruhu.

Qaytardın Qarabağı,

Arındırdın torpağı.

Mürtədlər düşdü yola,

Kaş, dönməsinlər dala.

Gəldi gözəl zamana,

Bayraq asdın hər yana.

Şadlanır Azərbaycan,

Ali Baş Komandanım!

 

Ordumuz qəhrəmandı,

Hər əsgər bir aslandı.

Döyüşdə keçir candan,

Haylartək qorxmaz qandan.

Atılanda savaşa,

Lərzə salar dağ-daşa.

Hər biri qeyrət qalası,

Qanıxmış qurd balası!

Tanrımız olsun həyan,

Ali Baş Komandanım!

 

Şəhidə səcdə edək,

Məzar üstə çox gedək.

Qaziyə sayə salaq,

Evində qonaq qalaq.

Dağılsın dərdi-səri,

Sağalıb qalsın diri.

Veteranla dost olaq,

Dar gündə dəstək alaq.

Tarix yazan Qəhrəman,

Ali Baş Komandanım!

 

Yala hürən nə çoxdur,

Hürsünlər, eybi yoxdur.

Millət Sənə dayaqdır,

Gecə-gündüz oyaqdır.

Abadlaşır məmləkət,

Allah versin bərəkət.

"Bir millət, iki dövlət," -

Deyənin yeri cənnət!

Mərd qardaşdı Ərdoğan,

Xub, sirdaşdı Mehriban,

Ali Baş Komandanım!

 

15.10.2023

 

 

Türkük biz

 

"Azəri" nə demək, gözünə qurban?!

Sındırıb qəlbimi, qoyursan viran,

Tapdayıb ruhumu, tutursan divan,

Ağ yalan sırıyıb bizə bu İran:

"Fars imiş qədimdə guya boyumuz,

Türk zülmündən yasa batıb toyumuz,

Türkləşmiş farslarıq, bitib hoyumuz,

Dəyişib kökümüz, itib soyumuz..."

Xalis Azərbaycan soylu Türkük biz!

Vallah, Billah, Oğuz boylu Türkük biz!

 

Stalinlə Mikoyan Sovet zamanı

Yox etmək naminə böyük Turanı

Sildilər tarixdən, bil, Türküstanı,

Çox töküldü, məzlum türkün al qanı;

 "Azərbaycanlılar" dedilər bizə,

"Türk" kəlməsi oldu zəhərli nizə.

Qorxudan adamlar döndü ilbizə,

Sürüncək yaşadıq, çökdük diz-dizə...

Xalis Azərbaycan soylu Türkük biz!

Vallah, Billah, Oğuz boylu Türkük biz!

 

Mərə kafir parçaladı elləri,

Türkləri bağlayan incə telləri,

Axıtdı aradan qanlı selləri,

Dözmədi igidlər, sındı belləri;

Amma düşüncələr donmadı bir an,

Daim yol aradı mübariz insan,

Qəlblərdə kükrədi yağıya üsyan,

Aydınlar zehnində süsləndi Turan...

Xalis Azərbaycan soylu Türkük biz!

Vallah, Billah, Oğuz boylu Türkük biz!

 

"Turan" kəlməsindən qorxdu zəlillər,

Sərhədlər qapandı çox uzun illər,

Kəsildi "Türkiyə" söyləyən dillər,

Pıçıltıyla dindik, bəmlədi zillər;

Daha dövran yeniləşib, arkadaş,

Düşüb göydən düşmən başına bir daş.

Yığışıb cümlə türklər, quraq bağdaş,

Qorxmadan yaradaq Turan, a qardaş...

Xalis Azərbaycan soylu Türkük biz!

Vallah, Billah, Oğuz boylu Türkük biz!

 

Güney, Quzey - əlli milyon sayımız,

Bizi yaman bölüb Araz çayımız,

Soyuq qışa dönüb isti yayımız,

Cənnəti-rizvandı haqdan payımız;

Bütövləşib-vahidləşək, ay aman!

Hər qarış torpağa qan töküb haman,

Vətənə döndərək, yetişib zaman,

Düşmənləri edək əbədi peşman...

Xalis Azərbaycan soylu Türkük biz!

Vallah, Billah, Oğuz boylu Türkük biz!

 

18.10.2023

 


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!