Hər Şəhid bir bayraqdı... - Mina Rəşidin şeirləri

 

Laçın

 

Laçın mənim dünyamdı,

Laçın iki gözümdü.

Qoy var olsun ordumuz,

Laçın yenə bizimdi.

 

Suyu, havası təmiz,

Burda yaxındı göylər.

Dağlar qoynunda şəhər

Sənə min nağıl söylər.

 

Sanki Həkəri çayı

Sevincdən gəlib cuşa.

Burda dağ-daş möcüzə,

Bulaqlar qoşa-qoşa.

 

Bax, yenə də, nur saçır,

Abadlaşır diyarım.

Laçın qayalarında

Dalğalan, ey bayrağım.

 

 

Azad Şuşam

 

Ordumuzun gücündən

Qorxub qaçdı yağılar.

Şuşanı azad etdi

Şir biləkli oğullar.

 

Bu yer sanki möcüzə -

Uca dağlar, şiş qaya...

Dolama yollarıyla

Biz qalxırıq Şuşaya.

 

Hamımız əsgər olub

Durmuşuq keşiyində.

Üzeyirin yurdunda -

Musiqi beşiyində.

 

Şuşa sənət məbədi,

Gözəlliyin taxtıdır.

Şuşa Azərbaycanın

Mədəni paytaxtıdır.

 

 

Bayrağımız

 

Bayraqların içində

Bayrağımız bircədi.

Onun məğrur duruşu

Necə ürəyimcədi!

 

Bayraqların içində

Duruşuna can qurban.

Bayrağımız söyləyir:

- Yaşasın Azərbaycan!

Ali Baş Komandanım!

 

Yatmadı sübhə qədər

Ali Baş Komandanım.

Düşmənlərlə savaşdı

Ali Baş Komandanım.

 

Qalmamışdı dözümü,

Çox sərt dedi sözünü,

Oydu düşmən gözünü

Ali Baş Komandanım.

 

Hamı ona "Can!", - dedi,

"Bu müqəddəs an", - dedi,

"Can, Azərbaycan!", - dedi

Ali Baş Komandanım!

 

 

Hər Şəhid

bir bayraqdı

 

Bu ana Vətənimin

Haqq səsidi Şəhidlər.

Min bir adın içində

Müqəddəsdi Şəhidlər!

 

Şəhid oldu oğullar

Vətən yaşasın deyə.

Qarabağ azad olub

Haqqa qovuşsun deyə.

 

Şəhidlərin adları

Bütün eli dolandı.

Bayrağımız Şuşada,

Laçında dalğalandı.

 

O quruca torpağın,

Daşın sağ olsun, Vətən.

Hər Şəhid bir bayraqdı,

Başın sağ olsun, Vətən!

 

 

Zəfərdi mənim adım

 

Mən uşaq deyiləm ki,

Böyümüşəm bir il də.

Altı yaşım olacaq

İndi bu gələn ildə.

 

Üçrəngli bayrağımdı

Mənim müqəddəs andım.

Adım xoşuma gəlir,

Zəfərdi mənim adım!

 

 

Topçu Vüsal

 

Uşaqlar, yaxşı baxın,

Unutmayın bu anı.

"Topçu Vüsal!" eşidib,

Ekrana baxdı hamı.

 

Oğul deyərəm ona,

Qəhrəman duruşuna.

Düşmənə od yağdıran

O qartal baxışına!

 

Qonşular xəbər verdi

Vüsalın anasına.

Ana göz yaşlarıyla

Baxdı nər balasına.

 

Ekranı qucaqladı

Həyəcandan az qala...

-Anan qurban boyuna,

İgid, qəhrəman bala!

 

Azad oldu Qarabağ,

Zəfər çaldı oğullar.

Topçu Vüsal, Zəfərdə

Sənin də öz payın var.

 

 

Ağdam

 

Üstündən yellər əsdi,

Yellər sənə neyləyər?

Könlüm səni arzular,

Dilim səni səsləyər.

 

Ağacların kəsildi,

Yolunu bağladılar.

Evimizi yandırıb

Qəlbimi dağladılar.

 

Qisasın yaman oldu,

Qoy var olsun Ordumuz.

Yolunda candan keçdi

Şəhidimiz, qazimiz.

 

Qoynu nəğməli şəhər,

Sən yenə də, bizimsən.

Yenə də, deyəcəyəm

Şəhərlərin gözüsən!

 

 

Azərbaycan əsgəri

 

Oddan-alovdan keçib,

Düşmən üstünə getdin.

Hər barmağın bir silah,

Yağıları məhv etdin,

Azərbaycan əsgəri.

 

Şimşək kimi çaxdın sən,

Zülməti yarıb qalxdın.

Şuşada bayrağımı

Alıb köksünə sıxdın,

Azərbaycan əsgəri.

 

Ucaltdın adımızı,

Cəsarətlə, şərəflə.

Sən yenidən doğuldun

Qəlbimdə bu zəfərlə,

Azərbaycan əsgəri!

 

Yeni bir tarix yazdın,

Sadiq qaldın andına.

Qurban olum mən sənin

Şəhid, qazi adına,

Azərbaycan əsgəri!

 

 

Türk bayrağı

 

Şəhidinin qanından

Doğuldun, türk bayrağı.

Al-qırmızı donunla

Var oldun, türk bayrağı!

 

Üstündə ay-ulduzun

Ucalığın rəmzidir.

Hər yan türkün bayrağı -

Bir bayraq dənizidir.

 

Sən həmişə dost oldun,

Qardaş oldun ölkəmə.

Can, Türkiyəm, bilsəydin

Necə heyranam sənə!

 

Sən adımsan, andımsan,

Türkümsən, türk bayrağı!

Millətlərin içində

Görkümsən, türk bayrağı!

 

 

Qız qalası

 

Başı göylərə çatan

Bir qalam var, möcüzə.

Bu sehrli abidə

Nələr söyləyir bizə?

 

Elə vüqarla durub,

Əzəmət simvoludu.

Bir sənət incisidi,

İçi sirlə doludu.

 

Gözəllikdə tayı yox,

Nağıldı, əfsanədi.

Adı Qız qalasıdı

O, Bakının rəmzidi.

 

 

Nə yaxşı varsan, oğlum!

 

Doğum günün mübarək,

Nahid balam, necəsən?

Ürəyimin parası,

Şəhid balam, necəsən?

 

Bulud kimi dolub, bax,

Anan da, "Salam!"- deyir.

Bacı-qardaşların hey,

Hey səni əzizləyir.

 

Şəhidlər ölmür, uca

Zirvədə qarsan, oğlum!

Fəxr edirəm səninlə,

Nə yaxşı varsan, oğlum!

 

 

Qar yağsın

 

İstəyirəm qar yağsın,

Qara gün qarda batsın.

Adamlar bir-birinə

Güllə deyil, qar atsın.

 

Qara günlər ağarsın,

Dünyaya yağsın bu qar.

Qışın tən ortasında

Günəştək doğsun bu qar.

 

Müharibə sözünü

Görüm qar-çovğun alsın.

Qar yağsın, qoy silahlar

Qarın altında qalsın.

 


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!