Ağac içindən oyular, Adam cibindən üşüyər... - Əlisəmid Kürün şeirləri

 

Dözümünə afərin, Xudafərin!

 

            Gün o gündü...

            Novruzqabağı

Xudafərin körpüsünün ətəyində

Araz Elsəs söz deyirdi,

            saz deyirdi

Bayatı qoşurdu,

            ağı deyirdi

Arazın sularına ağır-ağrı

            ağrı-ağrı

Araz axırdı ağır-ağır,

            ağrı-ağrı

 

            Gün o gündü...

O taylı, bu taylı

            bir millət baxır axı

(Körpü də yoldu axı...)

Bu taydan baxanda

            o tay da əl edir axı

 

            Gün o gündü

Bu tayın söz azadlığı

O tayın göz azadlığına

            qovuşub axırdı.

Ozan səsi

Azan səsinə qarışıb axırdı

            Arazın sularında

            ağır-ağır

            fağır-fağır...

Araz Araza qovuşub axı

Araz xına qoyub Arazın səsinə,

Xudafərin körpüsünün

            daşına, kərpicinə

 

            Gün o gündü...

Gözün aydın, Xudafərin!

Hər kərpic xınasına

Hər daşın naxışlı mamırına

            alqış düşür.

Göz yaşıyla yoğrulan

Təməlinin suvağına vurulan

Həsrətin yumurta sarısına

            alqış düşür.

Yaddaşın mamır sarğısına

            min şükür...

Dözümünə afərin, Xudafərin!

Biz üçrəngli bayrağı sancdıq.

            Sərdik sinənə.

O taylı, bu taylı

            gözaydınlığı.

 

            Gün o gündü...

Araz oxuyurdu, Arazbarı

Araz qırağı

Araz axırdı ağır-ağır,

Ağrı-ağrı...

 

Mart, 2023

 

 

Ürəyimə damıb, sən şeir deyəcəksən Cıdır düzündə

 

Ola bilər, biz görmədik Şuşanı...

Ola bilər,

Aqil Abbas yetmədi Ağdama -

Dizinə döyə-döyə

Qocaldı Milli Məclisdə...

Ola bilər...

 

Ola bilər,

Zakir Fəxri yuxusunda görür Şuşanı, ola bilər,

Ola bilər,

Vaqif Bayatlı

            küsüb getmədi Cocuq Mərcanlıya,

Ramiz Rövşən - Müskanlıya...

Ola bilər...

 

Ola bilər,

Şərif Ağayar görmədi Laçını,

Mələyə-mələyə qaldı Harami düzündə...

Ola bilər...

 

"Mən Şuşadanam" deyirsən,

Olsun...

Mən o gün bilmişəm, sən Şuşadansan,

Sən şüşə kimisən, sözü oxşayan qızım,

Şuşaya oxşayan qızım!..

Biz aldanmışıq,

Bizi aldadıblar.

Könlünə dəyməsin Xarıbülbülün

Ondan bir tanə deyil,

Ondan min cürəsi var Balu adasında...

Şuşadan bir tanədi...

Bizi aldadıblar,

Biz aldanmışıq.

 

Ola bilər, biz görmədik Şuşanı...

Biz qocaldıq, "Şuşa" deyə-deyə

Şüşəyə, Şuşaya oxşayan Könül Arif!

Ürəyimə damıb,

            sən şeir deyəcəksən Cıdır düzündə

Boynunu bükməzsən bənövşə kimi

Sən şeir deyəndə Çıdır Düzündə.

 

Minarələr dağılıb,

Şuşa öz yerindədi,

Sözü oxşayan balam,

Ürəyimə damıb,

            sən şeir oxuyacaqsan Cıdır Düzündə,

Baban Həsənqulu kişinin

            dağılmış darvazasına baxa-baxa...

 

İyul, 2017

 

 

Adam cibindən üşüyər

 

Nə baxırsan yoxsul bəyə,

Nə gülürsən bu kişiyə?!.

Ağac içindən oyular

Adam cibindən üşüyər.

 

Pul əl çirkidi... Yalandı.

Malın verən canın verər.

Ağac içindən sıyrılar

Adam canından çürüyər.

 

Kasıb qəribdi Vətəndə

Qalıb yollarda tövşüyər

Ağac içindən can verər

Adam cibindən üşüyər.

 

 

Mövlud ağacı - Yasəmən

 

Mövlud Mövludun intihar xəbərinə

min şeir yazıldı

min birincini yazmadım

"Min bir gecə" nağılı açmadım

adına bir ağac əkdim həyətimdə.

Onda gördük

gecələr

qanadını qanadına vurub

uçur, uçur Ucalığa

gündüzlər qonur yerə.

 

Onu da gördük

günlərin birində

            qanadları qırıldı

            yandı...

            qurudu...

intihar etdi Mövlud ağacı.

 

İllər yaman tez keçdi -

əksimiz şəhid gözlərində

            dünyadan köçdü...

 

...Bir mövlud gecəsində

köklü-köməcli Yasəmən ağacını

bağından çıxarıb

bağıma gətirdi Aydın Uluxanlı.

- Bu da Yasəmən ağacı -

                        Mövlud yaşında...

 

...Buraların havası yaman

soyuğu Sibir, istisi Yəmən

ya Sən, ya Mən - fərqi yox

Sən güllər Şahzadəsisən,

                        Yasəmən!

Ətrindən, hənirindən

bu ağac dirilər,

hökmündən bu ağac çiçəkləyər

bağımda, bağrımda

Mövlud ağacı - Yasəmən.

 

2022

 

 

Oğlum Qorqudun

32 yaşına

 

At muraddı, - deyiblər

murada yetmək

atını minib yürümək

yarını tapıb yarımaq

baxtını dişinə vurub

            sınamaq vaxtıdı.

Bir az tələs,

vaxt keçir - baxt baxır

Yaşın dişlərinin

            sayına çatdı.

 

06.08.2021

 

 

Ölüm-ölüm oyunu

 

- O kətil,

o da kəndir

Qalx boyundan yuxarı!

 

- O tonqal,

o da təndir...

Yandı ruhum, buxarı!

 

- O qədəh,

o da zəhər...

O, girəcək min cildə,

zəhərləyəcək səni...

- Kim?

- Əşəs qızı Cudə!

 

...Gülüb,

mənə göz vuran

Bəs niyə əl saxladın?

Kölgəmi baltalayan,

ölüm-ölüm oynayan

qara gözlü cəlladım?!.

 

Üzü qibləyə

 

Hara getsəm məni tapar

Qəm karvanı ayrılıqlar.

Harda olsam yolum üstə

Ağ gülün qara ləçəyi

Açılır üzü qibləyə.

 

Başımın min cür qəzası

Könlümün dəli sevdası

Yenə eşqimizə

            matəm havası

çalınır üzü qibləyə.

 

Ay qıvlasız Aşıq Sarı.

sonda bütün çiçəklər sarı.

Çöndüm tərs üzümə, -

qərib baxtıma sarı,

həsrətim üzü qibləyə.

 

...Köç elə,

sevdiyin kafir şəhərdi.

Burda bilinmədi xeyirdi,

            şərdi.

Çək, dərviş,

qırx dəvə yükü dərdi,

çək apar üzü qibləyə.

 

 

Nə var, nə yox,

Xanım əfəndi?..

 

Xanım İsmayılqızına

 

Dörd fəsil dördkünc yerdəsən

Dünyan ağ-qara kəfəndi.

"Adı olmayan fəsil"də

Nə var, nə yox, Xanım əfəndi?

 

Səssiz otaqda sözsüz nəğmə

Dilsiz-ağızsız qıfılbənddi.

Adı bilinməyən fəsildə

Nə var, nə yox, Xanım əfəndi?

 

Dörd fəsil dördkünc otaqda

Gözə görünməz duman, çəndi.

Bitib-tükənməyən fəsildə

Nə var, nə yox, Xanım əfəndi?

 

Dörd fəsil dördkünc yerdəsən

Dördkünc yerdə mövsüm dəyişir.

Vaxt susur, zaman dəyişir

Bitib-tükənməyən mövsümdə

Nə var, nə yox, Xanım əfəndi?

 

2021

 

 

Yeddi qıfıl arxasında

 

Çirklənməz tirmə köynəyim

qaldı fələk boxçasında.

Sədəf düymə ağ ləkəymiş

bəyaz köynək yaxasında.

 

Yuyat yerində yuyulan

ölən günahımdı qalan.

Kirə çıxırmış ağ yalan

qara baxtın soxasında.

 

...Əynimdədi söz kəfənim

sirli qalıb qəfil bəndim.

Yatır yeddi qıfılbəndim

yeddi qıfıl arxasında.

 

 

***

Səhər tezdən

mobil telefonuma göndərilən

ünvansız, insafsız bir mesaj

xoşuma gəlmədi,

            ağlıma batdı:

"Həyatı dəmir kimi ağır

köpük qədər boş

bilərək

            yaşamaq nə gözəl..."

Söndürdüm telefonu

xoşuma gəlmədi...

ağlıma batdı - karıma gəldi

dilimin ucunda

dərman kimi saxladığım

                               söyüş...

 

 

Günahın kafirə, solaxay!

 

Deyirlər

sağ əl verəni sol əl bilməz

Bəs

sağ əlimin sarğısını

sol əlim açar,

bağlayar yarasını

Ürəyimin başında yeri var

sol əlim çəkər

sağ əlimin ağrısını.

Günahın kafirə, solaxay!

Sol əl

ürəyə beş barmaq yaxındı.

 

 

Teymurlu Kazım bəyə məktub

 

Dost gördüm

gözləriylə yox, -

ürəyilə görür adamı.

Dar gündə

            ayaqlarıyla yox, -

            ürəyilə yeriyir

ürəklə yarıyır

            dosta sarı.

 

Görən görür,

bilən bilir

Nə yazım, Kazım bəy!

Yazıya nə pozu?..

 

Onlar sözlərinin,

göz yaşlarının arasında

ürəklərinin parasını

göndərirlər çörəyin arasında.

 

Onlar dar günümdə

Simurq lələyi dostlarımdı -

Amma ovlanır bu lələklər

seyrəlir bu adamlar

            yoxa çıxır bir-bir...

 

2023

 

 

***

Xanım əfəndilər,

bəy əfəndilər,

eşitdinizmi

uğultusu necə gəlir

                        dərdlərin?!.

 

Gördünüzmü,

müəllim bəylər,

bəy müəllimlər,

zəlzələsi necə olur

                        kədərlərin?!.

 

Eşitdinizmi, gördünüzmü,

danışdınızmı, bəsdi!

əkinçi cənablar,

biçinçi bosslar!

Qiyamətə qaldı

ən şirin sağlıqlar,

                        ən acı tostlar...

 


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!