Şeirlər - İlham QƏHRƏMAN

 

 

Bir gözəl gedibdi

bizim dağlara

 

Çörəkçi Mədinə xanıma

 

Talış dağlarından salam aparıb,

Bir gözəl gedibdi bizim dağlara.

Dilində ən şirin kəlam aparıb,

Bir gözəl gedibdi bizim dağlara.

 

Qoçaq, od parçası - adam şaşırır...

Gah təndirə yapır, gah da düşürür,

Əsgər balalara çörək bişirir,

Bir gözəl gedibdi bizim dağlara.

 

Kimdi səfə vuran, kimdi sanadan?!

Nəğməsi bülbüldən, yeriş sonadan,

Nə güllədən qorxur, nə də minadan,

Bir gözəl gedibdi bizim dağlara.

 

Əl çəkmir arıtək gördüyü güldən,

Min bir ətir gəlir sərdiyi güldən,

Seçilmir dağlarda dərdiyi güldən,

Bir gözəl gedibdi bizim dağlara.

 

İlham ad çəkmədi, adı var olsun!

Qoşa təndirinin odu var olsun!

Dedi bir kitab ver yadigar olsun,

Bir gözəl gedibdi bizim dağlara.

 

Gözün açın bulaqların

 

Dağlara dönən kişilər,

Gözün açın bulaqların.

Ad qalar xeyir iş ilə,

Gözün açın bulaqların.

 

Gün çıxar əriyər çənlər,

Görünər dağdan keçənlər.

Rəhmət oxuyar içənlər,

Gözün açın bulaqların.

 

Gölündə sona oynaşar,

Qırğı görəndə çaxnaşar,

Axşam sürülər axnaşar,

Gözün açın bulaqların.

 

Zəncirli camına qədər,

Çömçə, nov, damına qədər,

Dibinin qumuna qədər,

Gözün açın bulaqların.

 

İlham deyir budu ərkim, -

Fərqi yoxdu, olsan hər kim,

Bir kölgəlik çinar əkin,

Gözün açın bulaqların.

 

Könül

 

Dərd-azarı gəlhagəlli,

Haqqa tərəfsən beşəlli...

Gözündən əhvalı bəlli,

Bulaq kimi duru könül.

 

Nə yazmışıqsa, şərikə,

Kim gizlənə, kim görükə...

Çöl boyu dünyadan yekə,

İç boyu da darı könül.

 

İlhamın düşən vaxtıdı,

Ayların kövşən vaxtıdı.

Dostların düşmən vaxtıdı,

Kürəyini qoru, könül.

 

Ürəyim qoşuldu getdi

 

Köçə qoşulan quzutək,

Ürəyim qoşuldu getdi.

Məni kövrəldər ney, tütək,

Ürəyim qoşuldu getdi.

 

Dedim minmə eşq atına,

Bir bax cəllad büsatına,

Düşdüm dərdin boyatına,

Ürəyim qoşuldu getdi.

 

Oda saldı körüklənə,

Daşa çırpdı çiliklənə.

At deyildi hörüklənə,

Ürəyim qoşuldu getdi.

 

Kimlikdi yetə dadıma?!

Almaz məni qul adına,

Qaldım Allah umuduna,

Ürəyim qoşuldu getdi.

 

İlham, dörd divar, dörd küncdü,

Kor olmuş gözlərim düşdü,

Bu gün iki, sabah üçdü,

Ürəyim qoşuldu getdi.

 

Aşıq

 

Aşıq Əli Ürfan üçün

 

Mizrabla tel - çaxmaqla qov,

Qalarmı yerdə kül, aşıq?!

Od qoydun insafdan oldun,

Sən də yanıb tökül, aşıq.

 

Dəlilər başı könlümün,

Gələrmi xoşu könlümün?!

Uçubdu quşu könlümün,

Mən şəkiləm, şəkil, aşıq.

 

İlham sərt deyil həlimdi,

Öz yaxamdı, öz əlimdi...

İndi çarə bir ölümdü,

Sən də yoldan çəkil, aşıq!

 

Zaman

 

Telli balam,

zaman qəribə məfhumdu -

ikili hiss gətirir,

İzahı yox necə olur...

Ömrə hesablananda tez,

Darıxmağa hesablananda gec olur.

 

Susamışam ondan ötrü

 

Açıb-ağarda bilmirəm,

Susamışam ondan ötrü.

Nə var dağarda bilmirəm,

Susamışam ondan ötrü.

 

Yel vurduqca güllər əsir,

Çiyinlərdə tellər əsir,

Aramızdan yellər əsir,

Susamışam ondan ötrü.

 

Yanaqları ağ almadı,

Məni yadına salmadı,

Canımda da can qalmadı,

Susamışam ondan ötrü.

 

Özünü şirin salardı,

Nə istəsəm baş bulardı,

Halım görsə, saç yolardı,

Susamışam ondan ötrü.

 

İlham, həsrətin tən deyil,

Uzaqdı - əl yetən deyil,

Su içməklə ötən deyil,

Susamışam ondan ötrü.

 

Qoruqçu yaz

 

Allah, yarın gül bağı var,

Məni bağa qoruqçu yaz.

Bir az kül altda qorum var,

Onu oda körükçü yaz.

 

Yol düşəydi ellərinə,

Su səpəydim güllərinə.

Qurban o gül əllərinə -

Yaralara sarıqçı yaz.

 

Telləri sünbül eyləsə,

Cəzamı yüngül eyləsə,

İlhamı qəbul eyləsə,

Qabağında buyruqçu yaz.

Yar belə küsüb getməsin

 

Yollar, qabağına durun,

Yar belə küsüb getməsin,

Nədən küsdüyünü sorun,

Yar belə küsüb getməsin.

 

Nə dedim ona toxundu?!

Küsən yeri çox yaxındı,

Bir çevrildi, bir baxındı,

Yar belə küsüb getməsin.

 

Dərdə dərmanıyla dönsün,

İlham, amanıyla dönsün!

Ölüm fərmanıyla dönsün,

Yar belə küsüb getməsin.

 

Baba, tam

 

Təcnis

 

Budaqdadı, dərməmişik payını,

Dəyməyibdi bağda meyvə, baba, tam.

Kasadlıqda kasıb düşər mayadan,

Qoyursanmı diş altına, baba, tam?!

 

Dəryaz ilə həşir gəlib vərə kim?!

Kəndli deyər mənə torpaq ver əkim,

İş görəndə, Allah,  yerin verə kim? -

Çəm bilməkdə sənətkara bab atam.

 

Baş girlədik elə keçən il hamı,

Şair var ki, susub, küsüb ilhamı,

Yalan-gerçək soruşmusan  İlhamı,

Sən yaxşı ol, telli, mən də babatam.

 

Ay bala, qaxdı

 

Təcnis

 

Gözəlliyi bizi heyran qoyubdu,

Buralar Şəkidi, ay bala, Qaxdı,

Tanrı nemətləri bol əllə verib,

Payları qoz-fındıq, ay bala, qaxdı.

 

Qışınki mürəbbə, motal, tutmadı,

Çox gözəllər gördüm, ürək tutmadı,

Çoban vaysınırdı: Heç kəs tutmadı, -

Naxır selə düşdü, ay balaq axdı!

 

İlham bağdan yara pay alma deyər,

Pay yeyib dilinə pay alma deyər,

Görməmiş adamdan pay alma deyər,

Bir gördün başına ay bala, qaxdı!


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!