Yaz yağışı... - Ələsgər ƏLİOĞLU - uşaq şeirləri

Bayram tonqalında

Axşam həyətimizdə

Bayram tonqalı yanır.

Hamı qaçıb növbəylə

Bu tonqaldan tullanır.

Üçyaşlı qardaşım da

Gəlib durur yaxında.

Tonqaldan tullanır o

Atamın qucağında...   

 

Yaz yağışı

Yaz ağzı yağan yağış

Can verər çölə, düzə.

Torpağı yumşaldar ki,

Gül-çiçək çıxsın üzə.

 

Yumaq

Nənəm xalı toxuyur,

Yumağı da var hər cür.

Bu qırmızı, bu yaşıl,

Bu narıncı, bu göydür...

 

Heyva ağacının da,

Çoxlu yumağı vardır...

Amma hamısının da,

Rəngi ancaq sarıdır.

 

Biçənəkdə itmişdik...

Qardaşımla birlikdə,

Biçənəyə getmişdik.

Ot yaman hündür idi,

Biçənəkdə itmişdik...

Elə bu zaman

Babam

Bizi səslədi bərkdən.

Yeriyib həmin səmtə,

Cəld çıxdıq biçənəkdən...      

 

Soyuq da bizdən qaçdı

Qardaşımla birlikdə,

Qayıdırdıq qoruqdan.

Birdən hiss elədik ki,

Üşüyürük soyuqdan...

Dedim: - Bir məni dinlə,

Bilirsən nə var, qaqaş?..

Qaçmalıyıq soyuqdan.

Di tez ol, di hazırlaş...

Biz bir xeyli qaçmışdıq,

İsindi bədənimiz.

Soyuğu hiss etmədik,

Yolumuzda daha biz...

 Elə sevinmişdik ki,

Üz-gözümüz nur saçdı.

Biz soyuqdan qaçmışıq,

Soyuq da bizdən qaçdı...

 

Ayla gizlənpaç

Ay gah girir buluda,

Gah da buluddan çıxır.

Turqut durub həyətdə,

Həvəslə ona baxır.

Səsləyir

Qardaşını -

Salır oğlan hay-haray:

- Ay Ələsgər,

Mənimlə

Gizlənpaç oynayır Ay!..

 

Yaxası açıq köynək

Yaman dəcəldir İlqar,

Çox zaman dava salır.

 Köynəyinin yaxası

Axırda açıq qalır...

 

Dələnin yolu

Dələ cəld bu ağacdan

Adlayır o ağaca.

Budaqları dolanır,

Həvəslə qaça-qaça.

Gözlərini süzdürür,

Yoxlayır sağı-solu.

Ağacların başından,

Keçir dələnin yolu.

 

Bizimlə gəzsin

Sahildə gəzirik biz,

Haylı-küylüdür dəniz...

Dalğalar qatar-qatar,

Sahilə can atırlar.

Dəniz dalğalandıqca,

Səslənir kiçik Təhsin:

- Dalğalar istəyir ki,

Gəlib bizimlə gəzsin!

 

Şam meşəsi

"Şimal duyğuları" silsiləsindən

Ağaclar bir-biriylə,

Yanaşıdır, yanaşı.

Burda həmişə yazdır,

Burda görməzsən qışı...

Ağaclar bəhsə girər,

Ətrafa baxa-baxa.

Hər biri də can atar,

Daha hündürə qalxa...

 

Vələs

Gəzintiyə çıxmışdıq,

Gəzdik neçə dərə-dik.

Evimizə dönəndə,

Yolda çox istiləndik.

Yaxınlıqda bir vələs,

Qoynuna çəkdi bizi.

İstinin əlindən o,

Aldı hər birimizi...

 

İş tapan babam

Kənddə tanıyır hamı -

Mənim babam bağbandır.

Bağdakı ağaclara,

Həmişə də həyandır.

O, həvəslə səhərlər,

Gəzib-dolanır bağı.

Gözdən keçirir bir-bir,

Hər yarpağı, budağı...

Olduqca işgüzardır,

Ağacları sulayır.

Bıçağını götürüb,

Təzə tinglər calayır...

Bir an bekar dayanmır,

Səbri yox işsiz dura.

Bağda gəzib-dolanır,

İş axtara-axtara...

Qoymur ağacda qalsın,

Bir quruca budaq da.

Hələ mənə də bir iş,

Axtarıb tapır bağda...

© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!

 


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!