"Hər şey belə başladı..." - Şeirlər - Zaur USTAC

 

Ustacam

 

Müzəffər ordunun şanlı əsgəri,

Ərənlər yurdunun ər övladıyam!

Zalımın zülmünə təhəmmülüm yox,

Babəklər yurdunun hürr övladıyam!

 

Ustadım Nəsimi, sözümüz sözdü,

Ədalət, həqiqət bağrımda közdü,

Ziyadar dühası bir deyil, yüzdü,

Mövlalar yurdunun nur övladıyam!

 

Dərvişəm, müqqəddəs sayılır təkkəm,

Hülqumdan yuxarı dayanır öfkəm,

Od, ocaq diyarı tanınır ölkəm,

Alovlar yurdunun nar övladıyam!

 

Unutma, şah babam Xətai başdı,

Nadir şah, mətədə tərpənməz daşdı,

İlham, nə keçilməz sədləri aşdı,

İgidlər yurdunun nər övladıyam!

 

Tarixdə Nəbisi, Koroğlusu var,

Gen dünya yağıya daim olub dar,

Düşmən qarşımızda yenə oldu xar,

Aslanlar yurdunun şir övladıyam!

 

Göydən Yer üzünə ərmağan, payam,

Gündüzlər Günəşəm, gecələr Ayam,

Ən parlaq ulduzdan törəyən boyam,

Ozanlar yurdunun sirr övladıyam!

 

Ustacam, vətənim vətən içində,

Axıb duruluruq zaman köçündə,

Min bir anlamı var, adi "heç"in də,

Aqillər yurdunun pir övladıyam!

 

 

Dağlar

 

Dağlara xitabən üçüncü şeiri

 

Tarix səhnəsində yetişdi zaman,

Başlanmış bu çağın mübarək, dağlar!

Hələ nə zəfərlər gözləyir bizi,

Qutlanmış novrağın mübarək, dağlar!

 

Dövranın gərdişi döndü, dəyişdi,

Davadan doğulan ərlər yetişdi,

Didilmiş yaralar tutdu, bitişdi,

Üçrəngli duvağın mübarək, dağlar!

 

Nə vaxtdır yol-iriz bağlı qalmışdı,

Qoynunda yağılar məskən salmışdı,

Canımı sağalmaz bir dərd almışdı,

Sayalı qonağın mübarək, dağlar!

 

Xətai qırmadı könül bağını,

Nadir unutmadı hicran dağını,

İlhamın silahı əzdi yağını,

Dəmirdən yumruğun mübarək, dağlar!

 

Qurtuldu yağıdan zənburun, balın,

Bir başqa görünür yamacın, yalın,

Zirvəndən boylanır şanlı hilalın,

Müqəddəs sancağın mübarək, dağlar!

 

Haqqa nisbət tutub ulu Ələsgər,

Andırıb, tanıdıb, bilib pərisgar,

Hər səngər məbəddi, pirdi hər əsgər,

Şuşatək ocağın mübarək, dağlar!

 

Ay Ustac, min şükür arzuna yetdin,

"Dədə"n gedən yolu, sən də qət etdin,

Dolandın dünyanı yurdunda bitdin,

Doqquzu zər tuğun mübarək, dağlar!

 

 

Üç qardaş

 

Azərbaycan, Türkiyə,

Pakistan qardaşlığına

 

Bir qardaş sağında, biri solunda,

Təpəri dizində, gücü qolunda,

Qardaşlıq məşəli yanır yolunda,

Yeni çağ başladır xan Azərbaycan!

Türkiyə, Pakistan, can Azərbaycan!

 

Xətai amalı bu gün oyaqdır,

Nadirin əməli bu gün dayaqdır,

İlhamın təməli bu gün mayakdır!

Yeni çağ başladır xan Azərbaycan!

Türkiyə, Pakistan, can Azərbaycan!

 

Zamanla yaşadıq xeyli qeylü-qal,

Görməsin bir daha bu birlik zaval,

Dağlara biryolluq qayıdır Hilal,

Yeni çağ başladır xan Azərbaycan!

Türkiyə, Pakistan, can Azərbaycan!

 

 

O gün

 

Milli Qəhrəman, polkovnok

İlqar Mirzəyevin xatirəsinə

 

Hər şey belə başladı,

Gülə-gülə getmişdin...

Döndün üzdə təbəssüm,

Çöhrənə həkk etmişdin...

 

Tək getmişdin gedəndə,

Yüz min olub qayıtdın...

Özün getdin yuxuya,

Milyonları oyatdın...

 

Hər şey belə başladı,

Bütün xalq həmdəm oldu...

Cümlə aləm toplandı,

Azərbaycan cəm oldu...

 

Yuxudaykən əbədi,

Yatmışlara qalx dedin...

Vətənin qara dərdin

Al boyayıb, ağ etdin...

 

Girib torpaq altına,

Çıxartdın üzə nə var...

Bir gedişə mat idi,

Taxtada tüm fiqurlar...

 

Başlanan yol qapından,

Şuşayadək uzandı...

Vətən oğlun itirdi,

Torpağını qazandı...

 

Belə şanlı hekayət,

Tarixdə bir, ya iki...

Lap başqası varsa da,

Möcüzədir bizimki...

 

Bu dastanı qanıyla

Yazdı ərlər, ərənlər...

Bu kitabın qədrini,

Bilir yazmaq bilənlər...


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!