"Hər səhər günəşi doğan görməyin / bəs edər Tanrıya şükranlıq üçün..." - Adil CƏMİL. Şeirlər

 

Həyat həqiqəti

Hər səhər günəşi doğan görməyin

Bəs edər Tanrıya şükranlıq üçün.

Xoşbəxtlik dediyin anla ölçülür -

Verərsən bir ömrü bir anlıq üçün.

 

Fəsillər yaşayan təbiətə bax -

Sabah xəzəl olar bugünkü yarpaq.

Hər yerdə gül-çiçək bitirmir torpaq,

Qanqal da çiçəkdir şoranlıq üçün.

 

Müjdələr gətirsə hər gələn sabah

Ağrılar arxada qalacaq vallah.

Zülmətə nur qatıb əridən Allah

İşığı yaratdı qaranlıq üçün.

 

Balıqlar oynayar suyun üzündə,

Gül bitər səhranın qumlu düzündə,

Hər yer vətən olar Yer kürəsində

İnsanlar yaşasa insanlıq üçün.

 

2021

 

 

Şuşama şükür

 

Vaqif poeziya günlərində Cıdır düzündə gəzərkən Xalq yazıçısı Mövlud Süleymanlı ətrafa boylanıb sevincini belə ifadə etdi: "Şuşaya şükür". Həmin kəlmələrdən bu şeirim doğuldu.

 

Burda diz çökürük torpağa, daşa,

O yanda Kirs dağı, bu yanda Şuşa.

Laçınla qol-boyun, qoşama şükür,

                                    Şuşama şükür.

 

Biz zəfər yoluyla gəldik qoynuna,

Sarmaşdıq yenilməz qala boynuna.

Bu ömrə, bu günə, yaşama şükür,

                                    Şuşama şükür.

 

Qovuşduq tökülən qan bahasına,

Səni bayraq etdik Göy yaxasına.

Yumruğu dəmirdən paşama şükür,

                                    Şuşama şükür.

 

31 avqust 2021

 

 

Mənə bu xəbəri

qəfil deməyin

 

Ali Baş Komandanımızın dilindən igid əsgərlərimizin işğaldan azad etdiyi yurd yerlərimizin adını eşitdikcə sanki təzədən doğulurduq. Kəlbəcərin də alınması xəbərini necə qarşılayacağımı təsəvvürümə gətirə bilmirdim...

 

Mənə bu xəbəri qəfil deməyin,

Ağlayıb, sonra da gülə bilərəm.

Dərd-qəmin içində çox ölmüşəm mən,

İndi də sevincdən ölə bilərəm.

 

Mənə bu xəbəri qəfil deməyin -

Düşünün qəfildən öləcəyimi.

Yenilməz əsgərim qaytarır geri

Keçmişə söykənən gələcəyimi.

 

Mənə bu xəbəri qəfil deməyin,

Qanımı dondurar sevinc təlaşı.

Vətən həsrətinin yaşı qədərdir

Vətənçün döyüşən əsgərin yaşı.

 

Mənə bu xəbəri qəfil deməyin,

Eşidib-bildiyim yuxudu yəqin.

Düşmənin bağrına sancılan qurşun

Mənim nifrətimin oxudu yəqin.

 

Mənə bu xəbəri qəfil deməyin,

Qəmin də karvanı ötən olurmuş.

Vətən savaşında, yurd davasında

Hər insan bir zərrə vətən olurmuş.

 

28.XI.2021

 

Evimin

 

Diz çökərək səcdəsinə gəlmişəm

Yurd yerində yeri qalan evimin.

Damı, daşı daşınaraq yox olub

Torpaq üstdə tiri qalan evimin.

 

Bu ev mənim bir ömürlük itiyim,

Burdan başlar sevildiyim, sevdiyim.

Heç bilmirəm harasına ev deyim

Bir sümük, bir dəri qalan evimin.

 

Çəkilməyən ağrısı var bu qəmin,

Yurd bağrına çəkilən bu sitəmin.

Bir yerində izi yoxdur, dədəmin

Hər daşında təri qalan evimin.

 

Solub getmiş gülzarına baxıram,

Cəngəl basmış hasarına baxıram,

İndi dönüb məzarına baxıram

Xəyalımda diri qalan evimin.

 

4.X.2021

 

 

Öncə vətən

 

Şəhid məzarları önündə

düşündüklərim

 

Onların gen dünyası

necə sığışıb, Allah,

bu məzar darlığına?!

Tanrının dərgahından

qəbrinə baxan şəhid

sanki meydan oxuyur

ölümün varlığına.

 

Bu torpağa gömülən

Ruh yox, yalnız bədəndir.

Şəhid məzarlığında

torpağın hər zərrəsi

Məkkəyə, Mədinəyə

bərabərdir və təndir.

Ömür-gün sonra gəlir,

öncə gələn vətəndir.

 

27 aprel 2021

 

 

Mənim fəslim

 

Neyləsən də qabağına

Sevinclə qəm qoşa çıxır.

Quru bildiyin odunun

Yarı qismi yaşa çıxır.

 

Qəlb çırpınır tıncıxanda,

Gözün qalır günçıxanda.

Camaat qışdan çıxanda

Mənim fəslim qışa çıxır.

 

Ömür fəna, həyat bəlli,

Kim yaşayıb düzəməlli?!

Bu dünyadan sən dörd əlli

Yapışsan da boşa çıxır.

 

28.10.2021

 

 

Dəyməz

 

Səni alqışlayan qəlbində sevsin,

Yalançı çapana, çəpiyə dəyməz.

Suyun altındakı balığın ömrü

Suyun üstündəki köpüyə dəyməz.

 

Azad ol, xürrəm ol - imkanın olsa,

Cənnət bil öz doğma məkanın olsa.

Sənə kim toxunar tikanın olsa,

Zəhərli ilan da kirpiyə dəyməz.

 

Safların üzünə açılır sabah,

Bir təmiz ad qalır hər şeydən qabaq.

Qeyrətsiz kişinin qoyduğu papaq

Xoruzun başında pipiyə dəyməz.

 

Sevib əzizləsə halal zəhməti

Sağ ikən qazanar insan rəhməti.

Minnətli çörəyin ağır töhməti

Yediyin o yağa, o piyə dəyməz.

 

Gileydən, güzardan yoruldum daha,

Ay Adil, qalanı qalsın sabaha...

Düşünmə ömür-gün qızıldan baha,

Bu dünya bir qara qəpiyə dəyməz.

 

11.10.2021


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!