Sinəmə qonmusan bir ulduz kimi, Zəfər simvolumsan, xarıbülbülüm... - Mina RƏŞİD

Qəhrəman şəhidlərimizə

 

Uşaqlıqdan arzun olub

Düşmənlərlə savaşmaq.

Qarabağı azad edib

Vətənə bağışlamaq.

 

Kimsəyə minnət qoydunmu

Vətəni qoruyanda?

Yağışda, yaralı halda 

Ac-susuz, yorulanda?..

 

Sən ancaq irəli baxdın,

Baxmadın sağ-soluna.

Bir də baxdın, göyə qalxıb

Yerə düşən qoluna...

 

Yenə, yenə sarsılmadın

O dəhşətli ağrıdan.

Tək əlinlə silah tutdun,

Dişinlə bayrağından...

 

Son nəfəsdə bayrağını

Şuşayadək apardın.

Sən Şuşada Zəfər çalıb

Bizi bizə qaytardın.

 

Qanınla yazdın adını,

O sal daşa, qayaya.

Son anda da təbəssümlə

Vida etdin dünyaya.

 

Xocalı laləzarı

 

Burda qırmızı lalələr

Saya gəlməz, Xocalı... 

Qırmızı köynək geysən də,

Dərd köhnəlməz, Xocalı!

 

Gözümüzün biri gülər,

Biri ağlar, Xocalı.

Bu lalələr min dərdimə

Məlhəm olar, Xocalı!

 

Bu laləzar qırğınlara,

Qadalara "Yox!" deyər.

Düşmənə meydan oxuyar,

"Gözəlliyə bax!" deyər...

 

Oxşar Şəhid ruhlarını,

Məzarları qucaqlar.

Bu laləli yurdda yenə 

Gur yanacaq ocaqlar...

 

Biz qanadlı əsgərlərik

 

XTQ əsgərlərinə

 

Qayaları ram edərik,

Keçərik uçurumdan.

Qarşımızda dağ dayanmaz,

Enərik aşırımdan.

 

Düşmən bir də oyanar ki,

Biz artıq yanındayıq.

Hanı qurduğu istehkam?

Biz heç sədd tanımadıq.

 

Biz hər yandan yola çıxdıq -

Çaydan, dağdan, meşədən...

Düşməni saldıq tələyə,

Çaş-baş qaldı bu işdən.

 

Biz qanadlı əsgərlərik,

Göyümüz var uçmağa.

Düşmən bizə neyləyəcək, 

Yol da tapmaz qaçmağa.

 

Aşdıq Murovu, Şişdağı,

Cıdır düzünə çatdıq.

Şuşada bayrağımızı

Uca zirvəyə taxdıq.

 

Biz qanadlı əsgərlərik,

Heç zaman yorulmarıq.

Gecə-gündüz yurdumuzun 

Keşiyində durarıq.

 

Füzuli

 

Önünə min sədd çəkildi,

Hey tikdilər, hördülər.

Yolunda tələ qurdular,

Neçə tədbir gördülər.

 

Dəmir yumruq sədd tanımaz,

Aşdı bəndi, bərəni.

Ordumuz bir selə döndü,

Keçdi dağı, dərəni.

 

Şəhidim, qazim Füzuli,

Daha sil göz yaşını.

Gecəgözlüm, tufan bitdi,

Qaldır uca başını.

 

Sən Füzuli dühasısan,

Qəhrəmanlar oylağı.

Gör, sənə necə yaraşır

Azərbaycan bayrağı!

 

Mən azad Xocalıyam!

 

İllərdi dərd dağıydım,

Kədərdən yoğrulmuşam.

Bu gün Zəfər mənimdi,

Yenidən doğulmuşam.

 

Mən azad Xocalıyam,

Daha qəm istəmirəm.

Silirəm göz yaşımı,

Duman, çən istəmirəm.

 

Mən azad Xocalıyam,

Dönəcəm gülüstana.

Yarama məlhəm olub

Görk olacam cahana.

 

Keçmişimdən min iz var,

Badara, Qarqaram mən.

Min bir sınaqdan keçib

Yenə yaşayıram mən.

 

Qoy, var olsun, ordumuz,

Şəhidimiz, qazimiz.

Yeni bir tarix yazdı

Müzəffər sərkərdəmiz.

 

Mən azad Xocalıyam,

Daha qəm istəmirəm.

Silirəm göz yaşımı,

Duman, çən istəmirəm.

 

Xarıbülbül

 

Sən güllər içində bir əfsanəsən,

Yurdun Qarabağdı, elin Şuşadı.

İllərdi kədərdən saraldın-soldun,

İndi zəfərimlə adın qoşadı.

 

Həsrətim, sonra da mübarizəmin

Nişanına dönən ay qızılgülüm.

Sən türk əsgərinin xatirəsisən,

Sən şəhid yarısan, xarıbülbülüm.

 

Həmişə mənimlə bir olacaqsan

Yadlara uymayan vəfalı gülüm.

Sinəmə qonmusan bir ulduz kimi,

Zəfər simvolumsan, xarıbülbülüm.

 

Qubadlı

 

Səni xəyalımda yaşatmışam mən,

Ay daşı-qayası xınalı yurdum.

Qoynunda ölsəm də, daha nə dərdim,

Yaşasın, var olsun, müzəffər ordum.

 

Qoca çinarına od vurulsa da,

Yenə əyilmədi, kökü dərində.

Düşmən evimizi viran qoysa da,

Həkəri, Bərgüşad, Araz yerində.

 

Yeni tarix yazdı ər oğulların,

Əliyar yurdusan, Nail oylağı,

Sənsən Zəngəzurun qala qapısı,

Laləzar körpüsü, Mədət bulağı.

 

Elə bil, yenidən doğulmuşuq biz,

Ay təmiz, təptəzə həyatım mənim.

Sən Qaçaq Nəbinin yurdusan, axı,

Nağılım, dastanım, bayatım mənim.

 

Xudafərin körpüsü

 

Xudafərin körpüsü,

Söylə, yaşın neçədi?

O əyyamlar nə cürə,

O zamanlar necəydi?

 

Cəbrayıl - qızıl üzük,

O üzüyün qaşısan.

Qədim Azərbaycanın

Sən birlik nişanısan.

 

Arazımdan güc alıb,

Aləmə can atmısan.

Anam Azərbaycanı

Dünyaya tanıtmısan.

 

Üstündən yellər əsdi,

Əyilmədin düşmənə.

Yenə üçrəngli bayraq

Dalğalandı köksündə.

 

Qar da Qarabağda

sevinir indi

 

Bu il qarın başqa gözəlliyi var,

Azad Qarabağa nur yağır indi.

Qar, sanki çiçəktək qonur torpağa,

Qar da Qarabağda sevinir indi.

 

Bu qədər sevimli olmamışdı qar,

Qar adam düzəltmək istəyirəm mən.

Düşüb uşaq kimi oymaqlarına,

Qartopu oynamaq keçir könlümdən.

 

Yurduma yağan bu qar da gözəldi,

Qarabağda payız, yaz da gözəldi.

Dağları, bağları, çölü tamaşa,

Burda çal-çağır da, söz də gözəldi.

 

Bu il qarın başqa gözəlliyi var,

Azad Qarabağa nur yağır indi.

Qar, sanki çiçəktək qonur torpağa,

Qar da Qarabağda sevinir indi.

 

Ağdərə

 

Duman-çənə bürünən

Ağ dərələr, necəsiz?

Ağ dağlar, ağ oymaqlar,

Ağ bərələr, necəsiz?

 

Xoş gördük, Ballıqaya,

Qozlukörpü, necəsən?

Burda üzüm bal dadır,

Taxıl tel-tel, biçəsən.

 

Bura necə gözəldi,

Havası can dərmanı.

Bulaqları şipşirin,

İnsanları mərdanə.

 

Ağdərəm, ağ günlərin

Yaxındadı, çox yaxın.

Sənsiz çox darıxmışam,

Oxu, bülbülüm, oxu.

 

Xankəndiyə gedirəm

 

Sən qəlbimin sevinci,

Nurlu, aydın səhərim.

Şəhərlərin içində

Ay mirvari şəhərim!

 

Yadındamı, uşaqkən

Biz qoynuna gəlmişdik.

Onda anam sağ idi,

Sevinmişdik, gülmüşdük.

 

...Sonra anam vaqonda

Həsrətindən saraldı.

Dözmədi ayrılığa,

Ömrümüzü qar aldı...

 

Səni heç unutmadım

Nələr çəkdim, can yurdum...

Xəyalınla qəlbimə

Naxış saldım, gül vurdum...

 

İndi anam sevinir,

Ruhu şaddı, görürəm.

Çünki Ağdamdan yenə

Xankəndiyə gedirəm...

 

Cıdır düzü

 

Sən xınalı əlləri,

Xonçalı gəlinlərim.

Cıdır düzü, qoynunda

At çapıb igidlərim.

 

Üzüyün halqasından

Ox keçirib ərənlər.

Sən elə möcüzəsən,

Heyrət edir görənlər.

 

Yallı gedib oğul-qız,

Ellərin sırasında.

Cıdır düzü, ucasan

Dağların arasında.

 

Səninlə vüqarlıdır

Cıdır düzü, can Şuşa.

Səni bizə gətirən

Oğullar min yaşasın!

 


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!