Elxan Zal Qaraxanlı - Qarabağda yeni tarix yazılır - Savaş ayələrindən seçmələr

"O, Azərbaycan dövlətçiliyini yaşatdı, Azərbaycan yaşayırsa itirilən torpaqlar da

bir gün qayıdar. Azərbaycan olmasa hər şey itəcəkdi. Azərbaycan varsa,

həmişə itirilən torpaqları qaytarmaq əzmi də olacaq".

 

(Heydər Əliyev barədə bahar düşüncələri.

"Ədəbiyyat qəzeti. 10.05.2020)

 

 

 

 

 

Qarabağda yeni tarix yazılır. Şanlı ordu qorxu yeyən düşməni, döyə-döyə, xınca-xınva yürüyür. Bu ordu nə böyük ordudur, bu Komandan nə böyük komandandır. Gözün aydın Azər Turan, ruhun şad olsun Arif Əmrahoğlu. Yurdumuzun ermişləri. "Savaş ayələri" həm də sizin əsərinizdir. Bu zəfər həm də sizin zəfərinizdir. Bu zəfər qılınc və qələmin zəfəridir, çünki bir əlində qılınc, birində Quran, dünyaya həqiqət sunmağa gəldik.

 

 

Azərbaycan ordusu

Bayrağında Ay gəlir... Çök!

Ölümə qənşər duran

Basılmaz alay gəlir... Çök!

 

Ərənlər gözündə qan,

Nə yağma var, nə talan,

Ölümsüzlük axtaran,

İgidlər qolay gəlir... Çök!

 

Türkdür türkün qardaşı,

Cəng gününün yoldaşı,

Hücum deyir minbaşı,

Min ağızdan hay gəlir... Çök!

 

Gözəldir savaş tamı,

Bu yurdun var İlhamı,

Tanrıdağdan atamın,

Ruhuna lay-lay gəlir... Çök!

 

Doğma duyar ərkimi,

Tanrı, qoru türkünü,

Yürüyən hünər kimi,

Ən böyük kurmay gəlir... Çök!

 

 

***

Hey turan atları, turan atları,

Öndə qalalar var bürcü-bürcü.

Könlündən fatehlik keçirsə

Qızıl qandır xərci.

 

Cəng mələyi qan istəyir,

Nə deyək?

Bu torpaqlar bizimdirsə

Bədəlini ödəyək.

 

 

***

Yürü, qardaşım yürü,

Ərin yorulmaz dizi.

Əbədi bir çağırış,

Cəngə səsləyir bizi.

Alplar zamanı gəldi,

Hızlı əsrin başıdır.

Ölümlə ölməzliyin,

Sonuncu savaşıdır.

 

Savaş var, ölməz savaş,

Yuxuda gör dincliyi.

Savaşın bitən yerdə,

Başlayır köləliyin.

 

 

Cəng təbili

 

Cəngin zamanı gəldi,

Tonqalı yandır!...daram!

Daram, daram, dam-daram.

Yuxlamış ruhumuzu,

Titrət, oyandır...daram!

Daram, daram, dam- daram.

 

Cəng səsi nurdan incə,

Ölüm türkə əyləncə,

Dözümü qoyub dincə,

Qorxunu dandır…daram!

Daram, daram, dam- daram.

 

Atlananda ruhumuz,

Bulud deşir tuğumuz,

Çağırır baş buğumuz,

Gedək, Bayandur...daram!

Daram, daram, dam- daram.

 

Tanrı türklüyə başdı,

Bu savaş, son savaşdı,

Bozqurdların ulaşdı,

Nə qutlu andır...daram!

Daram, daram, dam- daram.

 

Tanrıdağdan Təbrizə,

Bir yol uzanır bizə,

Axırıncı dənizdə,

Əmri dayandır...daram!

Daram, daram, dam- daram.

 

Savaş qılınca qındır,

Dünya elxanlığındır,

Sən bizə haqqı qandır,

Ardı əyandır...daram!

Daram, daram, dam- daram.

 

 

Şuşa həsrəti

 

Tufan keçdi, qar əridi,

Yollarını açdı yaylaq.

Xan qızının türbəsinə

Apar məni qızıl daylaq.

Yelkənlərin yedəyində,

Səkkiz qırlı bir bəy ərən.

Xan Ülgənin nərəsidir,

Göydə şimşək tək böyürən.

 

Uçan sular heykəlləşib,

Yerin təri puçur-puçur.

Qəmli qobuz havasında

Qaqqıldaşan qazlar uçur.

 

Şaşqın Şuşa şüşələnmiş,

Xarı bülbül qor qoxuyur.

Qubadlının gözəlləri,

Qu səsindən tor toxuyur.

 

Gözü gülməz ormanların,

Göyün üzü ötkəm və sərt.

Dəfini döy, ay Elbaşı,

Orduları yerdən dəbərt.

 

Bürkü basıb dağ-dərəni,

Yollarını açıb yaylaq.

Bir ər gəzir mindirməyə

Səkkiz qırlı qızıl daylaq.

 

 

***

Bu torpaqda mələz yox,

gəldi tirendə rüzgar.

Bələklərdə bəbəklərin bəklədiyi

bir sonuncu savaş var!

 

Qərənfillər qan qoxuyur,

yabançılar yurda çəkmə sancanda yard-yard,

Güvənliyin səngərində

nə ön sıra var, nə ard.

 

Qara dağlar yeriyir ulu çölün zikrində,

göyə tuşlanmış minarələr duruq,

Nə bu yurd Kolizey meydanı deyil,

nə də biz qladiatoruq.

 

Yüz illərin yaxasında

yollar yorduq, kəndlər qurduq,

bir yanı Rum, bir yanı Çin.

Şəhidlərin kəmiyindən

qübbə hördük bu yurd için.

 

Hürrün ardınca qaçarkən dünya

finişə sayru çatan biz.

Hürrü almaq qəliz işdir,

hürr yaşamaq ondan qəliz.

 

Zamanın atom qazanında

ruhumuz mavi dilli plazma.

Yağı görüb qan qusanı

ulular kitabına yazma.

Qoy efirdə şər deyilsin

                        bizə legion-legion,

qoy kitablar hucum çəksin

                        falanqa-falanqa,

lazım olsa Ərtoğruluq,

lazım olsa Ərtunqa.

 

Ərəniyin fəth atında,

arzuların qanadında,

apar bizi son savaşa,

apar bizi, apar, Ata.

Axacaıq uzaqlara,

iz qoyarıq kainata.

Kurqan-kurqan, təpə-təpə,

ulduz -ulduz, planet-planet,

yer üstündə əbədi yurd,

göy altında tanrı eli,

bir məmləkət quracağıq.

 

 

***

Qaranlığa qor qonanda,

Qara qanlar qırlandı.

Ərlər yerə diz vurdular,

Yer tərsinə fırlandı.

 

Yorğa yellər yellənmədə,

Yosma yerlər yerində.

Yeriklənən öc atlısı

Gələr günün birində.

 

Tanrısından üzü dönüb

Haqqı əyəndə zorlu,

Qeybdən Qorun oğlu gəlir,

Misri qılıncı qorlu.

 

Hay salanda dən Koroğlu

Qır at qırmağa gəlir.

Düşmən, əcəl hərləyəndə

Özü qarmağa gəlir.

 

Yunusun sazı zəng çalır,

Qorqudun sözü qazi.

Şəhid qanıyla yoğrulub

Torpaq olur ərazi.

 

Tuğlar durur üzü göyə,

Hucum gözləyir çəri.

Tanrıya yol ibadətdir,

Hünər ondan içəri.

 

Cəng mələyi yollar açır,

Dərd devini döyənə.

Xilasçı boz qurd gələndə

Nə mutlu türk deyənə.

 

El bağrından ər qopardır,

Bayraqların ləngəri.

Sənə hucum əmri gəlib,

Sıraya dur cəng əri.

© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!