Bir oğul istəyir Vətən - Ramiz DUYĞUN - Lirik poema

 

Səbrin, Allah səbridir,

səbrinə qurban olum.

"Qisas! Qisas!" - hayqıran

Günahsız şəhidlərin

Qəbrinə  qurban olum.

 

Bu gün çətin günümüz,

Hünər, mətin günümüz.

Daşnak xəyanət edir,

Daşnak cinayət edir.

Qarabağım işğalda,

Dərəm, dağım işğalda.

Kəlbəcərim, Laçınım,

İşğalda.

Od-alovlar saçanım

İşğalda.

Qubadlım, Zəngilanım

İşğalda.

Orda olub-qalanım

İşğalda.

 

İndi də

Oturduğumuz yerdə,

Lal durduğumuz yerdə,

Başımıza od yağır.

Daşnak bütün dünyaya

Bağırır bağır-bağır,

Nə dayanır, nə susur.

Bütün tarixi boyu

Məkr qusduğu kimi,

Dünyaya yalan qusur,

Həmişə olduğutək

Dedikləri fitnədi,

Dedikləri ucuzdu:

"Aman, dünya, qoymayın,

Azərbaycan dövləti,

Bizim sərhədi pozdu!".

Özüsə, qədim-qayım

Vətənim Tovuzumu,

Vətənim Qorqudumu

Vətənim Oğuzumu

Raketlərdən, toplardan,

Səmada uçan şardan,

Artilleriyalardan,

Dağıtdı, qan eylədi.

Yerləyeksan eylədi.

Bığ yerləri təzətər,

Təzə-təzə tərləyən,

El-obanın gözündə,

İgidləyən, ərləyən,

Neçə-neçə qəhrəman

Tamam getdi, tam getdi.

Dünyadan nakam getdi.

Tarix durduqca çıxmaz

Xalqımızın yadından

Bu qəhrəman ad, soyad:

General mayor

Həşimov Polad!

Onun səngər yoldaşı,

Yenilməz, ər yoldaşı,

Ürəyinə doğma, yar,

İgid polkovnikimiz

Ölməz Mirzəyev İlqar!

Nə qədər xalqımız var,

Bu yaralar sağalmaz!

Nə qədər yaşayırıq,

Xalqımızın gözündə

Düşmənimiz sağ olmaz...

 

 Gecəsi, gündüzü yox,

Daşnak ulduza hürür.

Üstümüzə yüyürür

Qotur, çolaq atında.

Dövlətimiz, varımız,

Gülüstan bağlarımız,

Ayaqları altında.

 

Azərbaycan adını

Sanki bu gün, bu zaman

Daşımaq haqqımız yox!

Bu gün, sanki bu yurdda

Yaşamaq haqqımız yox!..

 

Bəs harda qaldı bizim

Çoxəsrlik tariximiz,

Çoxzamanlıq tariximiz?

Qəhrəmanlıq tariximiz?

 

Bəs harda qaldı görən,

Şah İsmayıl Xətainin

Əlçatmayan xanədanı?

Babəkimin, Cavad Xanın,

Tarix girdablarında

Günəş odlu qızıl qanı,

Zaman-zaman calanmış.

Nədir? Onda

Şan-şöhrətli tariximiz yalanmış!?

 

Nədir onda

İstiqlalın yollarında

Şəhidlərin qızıl qanı,

Alver, bazar, cəhl, şəhvət yollarına

Elə-belə dağılmış?!

Nədir? Onda

Qəhrəmanlıq tariximiz,

Əfsanəymiş, nağılmış?..

 

Bəsdir artıq! Şair, bəsdir,

Burda saxla!

Yaramızı çox oydun sən

Küt bıçaqla.

 

Keçmişimiz, tariximiz

Qətiyyətdir!

Əfsanə yox, bir nağıl yox,

Həqiqətdir!

Həqiqətdir!

 

Bəsdir artıq,

Qanı axan yaramızın közlərini

Nidalarla, suallarla körüklədin!

Bəsdir! Bəsdir!

Dayaz, axar çaylar kimi

Köpüklədin!

 

Bir oğul istəyir Vətən,

Yeriyəndə yer tərpənsin,

Ayaqları altında!

Əbədiyyət hökm eyləsin,

Hər anında, hər günündə

Qolundakı saatında!

Bir oğul istəyir Vətən,

Bu torpağın

Hər daşını, çınqılını duya bilsin!

Hər otunu, hər gülünü,

Qanqalını duya bilsin!

 

Qəzəbi kinin üstünə

qoya bilsin!

İmanı dinin üstünə

qoya bilsin!

Nifrəti hirsin üstünə

qoya bilsin!

Murovu Kirsin üstünə

qoya bilsin!

 

BİR oğul istəyir Vətən,

Hər bir sözü, hər kəlməsi,

Mənə çatsın, sənə çatsın,

Ona çatsın, buna çatsın!

Mənə yetsin, sənə yetsin,

Ona yetsin, buna yetsin!

Bir oğul istəyir Vətən,

Hər cümləsi belə bitsin:

"Özündə qüvvətin, özündə qüvvən!

Özünə arxalan, özünə güvən!".

 

Bir oğul istəyir Vətən,

Əyninə vulkanları,

Tufanları geyinsin!

Ən qanlı tarixləri,

Zamanları geyinsin!

 

Bir oğul istəyir Vətən,

Dişiylə, dırnağıyla

Bəndləri, bərələri,

Kor düyünləri qırsın!

Çox ucadan hayqırsın!

Onun həqiqət səsi

qitə-qitə yayılsın.

Qocalıqdan kar olmuş,

Qulaqları tutulmuş

Qoca dünya ayılsın.

Həqiqətin uğrunda,

Ədalətin uğrunda,

Təpər, qeyrət oyansın.

 

Bir oğul istəyir Vətən,

Nərəsi, hayqırtısı

Komandan kürsüsündə

Koroğlu nərəsitək

Dağlar, dərələr ötsün.

On milyonluq Azərbaycan,

Yer üzündə əlli milyon.

O tay, bu tay Azərbaycan,

Bir ağızdan xor oxusun:

"Daha sözlər qurtarıb,

Ucuz sözlər qurtarıb!

Baha sözlər qurtarıb.

İndi söz silahındır!

İndi söz Allahındır!".

 

De, vardırmı belə oğul,

De, vardırmı, Azərbaycan?

Mən bu sualları verdiyim zaman

Bir səs gəldi, qeybdən!

Bir səs gəldi uzaqdan:

"Vardır, vardır, belə oğul!

Öz xalqına həm o, hakim, həm o, qul!

Vardır, vardır belə oğul!..

 

Bu səs necə doğma idi,

Bu səs necə təmiz idi!

Bu səs necə mehribandı,

Bu səs necə əziz idi!

Bu səs zirvələrdən uca,

Dəryalardan dərindi!

Bu səs Ulu Öndərindi!

Həmişəkitək

Bu səs bütöv, bu səs tamdı!

Davam etdi:

"Vardır, vardır belə oğul,

O, İlhamdı!

İşğalçıya o, qənimdi,

O, qisasdı, intiqamdı!

Mən o kəsə, mən o şəxsə,

Özümdən çox inanıram!

Qarabağı düşünəndə,

Mən İlhamı düşünürəm,

Mən İlhamı anıram.

İlham mənim

Həyatımın davamıdı!

Azərbaycan tarixində başladığım

Büsatımın davamıdı!

Vardır, vardır belə oğul,

Öz xalqına həm o, hakim, həm o, qul!

 

Vardır, vardır, vardır, vardır!

İnanıram!

Tək bircə o, xilaskardır!

Yalnız İham

Hər addımı atacaqdır.

Qarabağı,

Kəlbəcəri, Qubadlını,

Zəngilanı, Cəbrayılı,

Ancaq İlham, yalnız İlham

Azad, xilas edəcəkdir.

 

Yalnız İlham torpaqları,

Xilas, azad eyləyəcək!

Qara, qurşun 

Buludların altındakı

Dərələri, dağları,

Xilas, azad eyləyəcək!

Hər qarışı, hər addımı,

O, adbaad eyləyəcək.

Xarabazar, viran qalmış

Obaları, elləri

İlham abad eyləyəcək!..

 

Mən onunla, tək onunla,

İlham ilə ata kimi,

Mən ucaldım, mən yüksəldim.

Mən İlhamı xalqım üçün, yurdum üçün

Öz yerimə qoyub gəldim!

Bu  eşq ilə, bu inamla,

Hər an, hər gün mən yanıram.

Mən İlhama inanıram!

Özümdən çox inanıram!

 

...Bu səs ötən tarixlərin səsi idi,

Bu səs gələn əsrlərin səsi idi!

Ulu öndər dərsi idi...

Bakı, iyul 2020

© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!