Balalarımız üçün... - Məmməd NAMAZ

Balalarımız üçün

Tər çiçəkdən, tər güldən

Bal al, arım, bal al, arım.

Baldan yeyib bala dönsün

Balalarım, balalarım.

 

Yanıltmaclar

Dəmir dəmirə dəymir,

Dəmiri dəmir əymir.

Əmir dəmirə dəyir,

Dəmiri Əmir əyir.

***

Vurhavurdu, durhadur,

Durhadurdu, vurhavur.

A qurbağa, sakit ol,

Nə salmısan qurhaqur.

***

Gör nə gözəl güllərdi,

Gülü dərən Gülərdi.

Gül çiçəklər gülləri

Görən kimi gülərdi

Gül becərən bu əllər -

Elə bil ki, güllərdi

Mən baxıram, elə bil -

Bu əl deyil - bu ləldi.

 

Göz

Bizim bu dünyaya

Vurğun gözümüz

Qulaq as, qoy deyim

gör nə üçünmüş; -

Bizim gözümüzə

işıq bəxş edən

Vətən torpağını

Görmək üçünmüş.

***

Bir vətənimiz var.

Gör necə qəribə

Yaranmışıq biz:

Bir vətənimiz var,

bir ürəyimiz.

Bu qız gəlib şəhərdən

Bu qız gəlib şəhərdən -

Armud yığır çəpərdən.

Oğrun-oğrun bir oğlan -

Ona baxır səhərdən

Oğlan ona gül verir

Sevən bir könül verir,

Qız götürür gülləri -

Gül kimidir əlləri

Saçları upuzundu,

Uzundu, lap uzundu.

Sünbül kimi hörülüb -

Gözəl işlər görülüb

Oğlan gəlir yaxına -

Bir cürətə baxın, a...

Bir qırmızı çiçəyi

Qızın saçına taxır...

Baxır, gözünə baxır...

Sığallayıb telini -

Qız uzadır əlini...

- Salam, adım Fidandı,

- Xoşdur sənlə tanışlıq...

Sanki çoxdan tanışıq...

Mənim adım Qurbandı,

Bu kənd sənə qurbandı...

 

Fidan

Fidan mahnı oxuyur

Evdə, çöldə hər yanda.

Nəğmədən əl çəkməyir

Bu gözəl qız bir an da.

Nəğmələri şirindi,

Sözləri çox dərindi...

Nəğməsində dağlar var,

Çəmənlər var, bağlar var,

Qurularla oğlaqlar,

Bu nəğmədə oynaqlar.

Nəğmədə var at səsi

Atların kişnəməsi.

Açıb-solan çiçəklər

Əsən qəfil küləklər.

Şıllaq atan qurular,

Çiçəklənən arzular.

Oxu, oxu, a Fidan,

Nəğmə olsun qoy hər yan.

Sevgi

Ana sevgisi,

Ata sevgisi

Nənə sevgisi

Baba sevgisi...

Çiçək sevgisi -

Çəmən sevgisi.

Hamısından xoş

Vətən sevgisi.

Qar

Gör necə yağıbdı,

Gizlincə yağıbdı.

Günəşdən qorxubdu,

Qar necə yağıbdı...

Buz bulaq

Bu buz bulaq

gör nədi -

Əlim dəydi -

göynədi.

© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!