Yolumuza hər zaman məhəbbət salsın işıq...

 

Ölkəmizdə mədəni müxtəlifliyin qorunub saxlanması, daha da inkişaf etdirilməsi və geniş təbliğ olunması ilə bağlı mütəmadi olaraq Prezident İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyətini əks etdirən məqalələr hazırlayıb xarici mətbuatda dərc etdirmək Beynəlxalq Multikultural Şəbəkənin əsas vəzifələrindən biridir.

24 dekabr 2019-cu ildə Beynəlxalq Multikultural Şəbəkə Böyük Britaniyanın tanınmış "PRİSMA" adlı multikultural qəzeti ilə birgə "Poems from around the World: Multicultural Understanding through Poetry" (Dünyanın hər tərəfindən şeirlər: Poeziya vasitəsilə multikulturalizmin anlaşılması) adı altında yeni bir beynəlxalq şeir müsabiqəsi həyata keçirib. 21 ölkədən müsabiqəyə qoşulan şairlər tələb olunan multikulturalizm mövzularına uyğun maraqlı şeirlər təqdim edib. Hal-hazırda müsabiqədə yer tutan şeirlərin həm ingilis, həm də Azərbaycan dilində antologiyası çapa hazırlanır. Antologiyanın baş redaktoru professor, filologiya elmləri doktoru Teymur Əhmədovdur. Həmin şeirlərdən bir neçəsini şair Adil Cəmilin poetik tərcüməsində "Ədəbiyyat qəzeti"nin oxucularına təqdim edirik.

Beynəlxalq Multikultural Şəbəkə

Nassira Nezzar

lcəzair)

rqli birlik

Gizli qalmayan xəyal

İsti bir yuva qurub

Ürəyimin içində.

Biz oğul-qızlarıyıq bəşəriyyətin,

Amma fərqli biçimdə.

Nədir bizim fərqimiz?

Başqadır rəngimiz,

inancımız, irqimiz.

Fərqli yerlərdə yaşayırıq,

fərqli adlar daşıyırıq,

Amma insanıq, hamımız insan.

Təklikdə heç nəyik,

gücümüz heç nədir.

Birləşib bir olsaq

bilərik güc nədir.

Yolumuza hər zaman

məhəbbət salsın işıq.

Amalımız - sevgi, barışıq.

Dərilərin rənginə

Uyub düşmən olmayaq.

Kimisə öldürəndən

sonra peşman olmayaq.

Bu birliyə inansaq

Sən mənsən, mən də sənəm -

Səninlə birəm, səninlə tənəm.

Sevginin, insanlığın

Elçiləri olaq biz.

Bir döyünsün qəlbimiz.

Bir ürək, bir can olaq,

Hər pislikdən aralı,

Xəbislikdən aralı

Bir yeni dünya quraq.

Bölsə də bizi qitə, ölkə

Bu bölgü bu birliyə

Gərək salmasın kölgə...

 

Anita Şarma

(Hindistan)

Tibet şərqisi

Mən tibetliyəm.

Yaxşı bilir Himalay,

Doğan Günəş, batan Ay.

Yaxşı bilir el-oba,

Əsir düşən komalar,

O müqəddəs Lamalar -

bizə nələr yapıldı.

Tibetdə itirdiyim

Hindistanda tapıldı!

 

Heç bilmirəm xəyalım

Sonsuz mavi səmanın

Neçənci qatındadır.

Müqəddəs, ulu Tibet

Ruhumun yadındadır,

Qəlbimin çatındadır.

Gözlərimin önündə

Böyüyür kiçik Vətən.

Düşünəndə yurdumu

Yuxum gəlmir sübhəcən.

 

Gözlədiyim torpağa

Qayıtmaq mümkün deyil.

Yurda dönmək həvəsim

Yaşa dönür gözümdə -

Bu da ömür-gün deyil...

 

Acı heç nə yox imiş

Bu həsrətin tamıtək.

Yaşamağa başladım

Elə mən də hamıtək.

Alnında bir yazı var

Dünyada hər insanın.

Yaxşı ki, qoynundayam

Anamız Hindistanın.

 

Rosalin Bernardo Pastrana

(Filippin)

Birliyimiz

Qara, yaxud ağ olsun -

bu dərinin altında

gözəllik var, insan var.

Eyni millət kimidir

hər millətdən olanlar.

Bu fərqli insanların

Amalında, ruhunda

Olmayıb fərqli niyyət.

Onların qüdrətilə

Qorunub mədəniyyət,

İnsanlığı ucaldıb

Hər kəsə sayğı, hörmət.

Bir günəşin nurunu

İçirik il uzunu.

Bir  deyilmi, bir deyin -

Gecəmiz, gündüzümüz,

Ayımız, ulduzumuz?!

Nəsil, fəsil dəyişkən,

Qışa, yaza bağlıyıq.

Arxamızca yol gələn

Bir mirasa bağlıyıq.

Biz birlikdə ən uca

Dağa çıxa bilərik.

Əl verib birləşməsək

Yoxa çıxa bilərik.

Hər millətdən olanın

Fərqli eli olsa da,

Fərqli dili olsa da,

Sevginin fərqi olmaz.

İstəyin irqi olmaz.

Dostluğa körpü salaq

sülh, barış sədasıyla.

İnsanı sevək gəlin

İnsanlıq sevdasıyla.

Zararia Yul

(Cənubi Afrika)

Sevginin gözü ilə

Doğulan körpələrin ehtiyacı sevgidir,

Məhəbbətdən gül açır dünyanın hər bucağı.

Doğulan hər insanın umacağı - nəvaziş,

Körpənin güvənc yeri - isti ana qucağı.

 

Sevginin milləti yox, məhəbbətin məkanı,

Bu ali duyğuların olmayır ənənəsi.

Yaradanın gücüylə hakim olar ruhuna,

Qəlbə girsə göyərər - sevgi buğda dənəsi.

 

Biz bəşər övladıyıq, sevgidən doğulmuşuq

Yaşamağa gəlmişik yer üzünə hamımız.

Neçə-neçə ürəyin sevgiyə ehtiyacı,

Xəyallar dünyasında neçə arzu-kamımız.

 

Biz həyata baxanda sevginin gözü ilə

Gözəlləşir yer üzü, göy üzü başdan-başa.

Rəngi fərqli olsa da, məkanları müxtəlif

İnsan sevsə insanı ürəklər gələr cuşa.

 

Kimsə qoya bilərmi məhəbbətə qadağa,

Sevginin dadındadır bu həyatın ləzzəti.

Bir belə ülfətdədir varlığın ortaq gücü,

Gəlin sevək, sevilək - ötürməyək fürsəti.

 

Opal İnqram

(Amerika Birləşmiş Ştatları)

Niyə?

Məndən soruşursan: - niyə

xəyalımda gizlənən

nə vardısa unutdum,

boyumu boylardan

aşağı tutdum,

qorxumun arxasında

gizləndim çox asanca,

mən qaranı basdım

qara məni basınca,

ömrüm boyu kölgəmin

arxasınca süründüm,

yıxılanda göründüm?

Məndən soruşursan: - niyə

hündür oldum hamıdan

özümü kiçik görəndə də?

Deyim səbəbi nədi -

qorxum arxada idi.

 

Marjeta Rrapaj

(Albaniya)

Nostalji

Utancaq bir gecədir -

budaqlar arasında

ulduzların salxımı,

isti külək gətirir

xatirələr axımı.

Alma, armudun ətri

xatırladır atamın

bağındakı payızı,

pəncərəmdən görünür

gülümsəyən Ay üzü.

Diqqətlə dinləyirəm

gecənin nəfəsini,

yarpaq fitə döndərir

küləklərin səsini.

Atılsam da gecənin

yuxulu qucağına

sanki marafondayam

qaçıram sübhçağına.

Barbara Suen

(Amerika Birləşmiş Ştatları)

Örtülü kitab

Eyni Ayın, ulduzların

altında yaşayırıq.

Eyni Günəşin

şəfəqləri saçılanda

                        bircə anda

mənim gecəm yola düşür.

Eyni evi bölüşürük

bu kiçik planet timsalında.

Yaşayırıq Yer üzünün

ya gülşənində,

                        ya da qumsalında.

İrqimiz eynidir -

"insan" irqi,

görün bizim oxşarlığı,

duyun bizim fərqi.

"Dinclik" sözü hər dildə

oxunan şərqi olsun,

Sevginin, təbəssümün

nə üçün fərqi olsun?!

Tanımaza, bilməzə

tanış olmaq qorxusu

bizi sıxır doğrusu...

Ayaqlarım dəyməyən

hər məkanda varam mən.

Örtülü kitabsınız

ürəyimin gözüylə

sizi oxuyuram mən.

Poetik tərcümənin müəllifi: Adil Cəmil

© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!