Evangelie - xeyir xəbər... - Günel EYVAZLI - şeir - Günel EYVAZLI

Günel EYVAZLI

Bir əsa ola, bir də dəniz,

Su yarıla, keçəsən.

Dəryanın ortasında

bədənin pul-pul ola,

Sən balığa dönəsən.

 

Görəsən ki,

həyat dəryada da eynidir.

Bezəsən eynilikdən.

Suyun süzülə-süzülə

yenidən qayıdasan

adamların içinə...

 

Lapdan bir alma düşə başına gündüz çağı.

Uçan arzularını cəzb edib yerə sala.

Yığasan bir torbaya xatirə yığınını

Atasan lap uzağa...

 

Gümüş ayna önündə

"Kim gözəldir dünyada?"

Sözünü dilə alan adamlar arasında

Yaşamaq bacarasan.

Milyon dəfə enəsən,

milyon dəfə qalxasan

həyat keçidlərində.

 

Pisliklərə baxmadan böyük süfrə açasan

Öz əlinlə böləsən çörəyi dilim-dilim

Dost bildiyin adamın əliylə satılasan

Beş quruşluq dünyada.

 

Yuxu alıb apara səni gerçək aləmdən

Tütək sədası ilə

Eyni torba içindən qıvrılmış ilan kimi

Yavaş-yavaş çıxasan.

Oturasan daş üstə

Baxıb-baxıb uzağa,

Doyunca darıxasan.

 

Sonra bir vərəq gələ

üz-üzə dayanasan

o an özün-özünlə.

Ağ vərəqə yazasan

Taleyini əlinlə.

 

Dəvənin beli kimi

əyri-əyri yazasan.

Dili kəsilmiş kimi,

Susa-susa yazasan.

Özünü kəndirindən

asa-asa yazasan.

 

Dəli bir külək qopa,

Buludlar qaça-qaça göy üzünü tərk edə.

Özünə düşmən olmuş,

Özünə qatil olmuş

İnsanların önündə

Əl atıb başındakı örpəyini açasan

Sərəsən yer üzünə.

 

Barışmaq asan deyil,

küsmək də asan deyil.

Dağıtmaq asan deyil,

Qurmaq da asan deyil.

Doğulmaq da həmçinin,

Ölmək də asan deyil.

Bəs yaşamaq?

Yaşamaq, asandırmı dünyada?

 

Kimsə kiçik oyuncaq,

Kimsə oyun qurbanı.

İpdən əllər asılıb,

İpdən qollar asılıb.

Gülməli oyunların

Gülməli adamları.

 

Ərköyün uşaq kimi

Oyunu dağıdasan.

Bir küncə çəkiləsən

Küsüb oynamayasan.

 

Bir çəlik düzəldəsən

Öz əlinlə, çox hamar,

Vicdanı olanları

Ardınca aparasan.

Lap dəryanın içiylə

Uzaqlaşıb gedəsən

Daha təmiz dünyaya

Nuhun gəmisi ilə.

© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir! 

 


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!