Seyid Əzim Şirvani haqqında vikipediyada özbək dilində bölmə yaradılıb

 

Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə tanınmış Azərbaycan şairi, maarifçisi Seyid Əzim Şirvaninin 185 illik yubileyi münasibətilə Vikipediya Beynəlxalq Elektron Ensiklopediyasında özbək dilində bölmə yaradılıb, Azərbaycan və rus dillərində olan bölmələr zənginləşdirilib.

Yaradılan bölmələrdə dahi şairin həyatı, yaradıcılığı, pedaqoji fəaliyyəti, əsərləri, şeirləri, təmsilləri, qəzəlləri, müxəmməsləri, müsəddəsləri, rübailəri haqqında məlumatlar yer alır, onun barəsində maraqlı faktlar işıqlandırılır. Bölmədə habelə onun haqqında deyilən fikirlər öz əksini tapır.

Seyid Əzim Şirvani öz yaradıcılığnda maarifçilik ideyalarını yayaraq elmin və təhsilin səmərəsini, məktəb və tərbiyə məsələlərini, pedaqoji fəaliyyəti ardıcıl təbliğ edib, Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı üçün olduqca maraqlı əsərlər yaradıb.

Qeyd edək ki, XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında qəzəl ustadı kimi məşhurlaşan Seyid Əzim Şirvaninin yaradıcılığında əxlaqi-tərbiyəvi əsərlər mühüm yer tutur, onun elm, maarif, mədəniyyət, mətbuat, mütaliə, tərbiyə mövzularında yazdığı şeirlər didaktik poeziyanın ən gözəl nümunələrindən sayılır.

Vikipediyada Seyid Əzim Şirvani haqqında özbək dilində yaradılan bölmə ilə bu ünvanda tanış olmaq mümkündür. https://uz.wikipedia.org/wiki/Said_Azim_Shirvoniy /Azərtac/