Keşiş Vartanın uydurduğu "erməni Naxçıvanı" mifini məhv edən əsər çapdan çıxdı

 

Edebiyyatqazeti.az xəbər verir ki, tanınmış ictimai-siyasi xadim, filoloq, tarixçi, türkoloq, ardıcıl olaraq kifayət sayda qədim müəlliflərə, mötəbər qaynaqlara, etnoqrafik abidələrə, kilsə ədəbiyyatına, məşhur rus, erməni və Avropa tarixçilərinə istinad edərək erməni “tarixşünaslığına” sarsıdıcı elmi zərbələr endirən Turan Araşdırma Mərkəzi İB-nin sədri, professor Əjdər Tağıoğlunun (İsmayılovun) növbəti elmi əsəri - "Naxçıvan toponiminin etnotarixi əfsanələr qədər qədimdir" adlı kitabı “Elm və təhsil” nəşriyyatında çapdan çıxıb.

Kitabın redaktoru  AMEA-nın  müxbir üzvü Vəli Əliyev və rəyçisi Qafqazşünaslıq İnstitutunun Ermənişünaslıq şöbəsinin müdiri tarix elmləri doktoru Qasım Hacıyevdir.

Müəllif - professor Əjdər Tağıoğlu rus imperatorluğunun "Mərkəzi Baş kilsəsi"nin himayədarlığı altında Eçmiadzin kilsəsi qədim Naxçıvanın Oğuz - Türk tarixini dini-mistik əfsanə qəhrəmanı Noyun (Nuhun) mifik şəxsi rəmzində keşişi Vartanın uydurduğu "erməni Naxçıvanı" adıyla dünya ictimaiyyətinin beynində yerləşdirilmiş fantastik mifi "Naxçıvan toponiminin etnotarixi əfsanələr qədər qədimdir" əsərində elmi-tarixi faktlarla darmadağın edib.   Müəllif  dünya arxeologiyasına söykənərək o nəticəyə gəlir ki, tarixdə nə "Dünya Daşqını" baş vermişdi, nə də dini mistikada guya yeni insan cəmiyyətinin "əcdadı" hesab edilən Noy real şəxsiyyətdir. Bu dini əfsanəni ilk dəfə xristian missionerləri tarixi m.ö. 5000-ci illərə gedib çıxan Şumer-Türk əhalisinin abidəsi olan "Bilqamıs" dastanının XI bölməsindən götürmüş, m.s. "Bibliya"da dövrün dini-siyasi tələblərinə uyğun olaraq, etnik zəmində fantastik əlavələrlə xristian tarixinə çevirmişlər.

Müəllif araşdırmasında nəticəyə gəlinir ki, Eçmiadzin kilsəsinin guya XIX əsrin I yarısında yaşamış,əslində heç bir elmi ədəbiyyatda adı qeydə alınmamış, anonim keşiş  Vartanın adına uydurdu "erməni Naxçıvanı" iddiası yarıdilənçi qaçqın, köçəri ermənilərin "qədim Qafqaz tarixi" qədər illuziyadır, mifdir!