AYB bir qrup şair və yazıçını mükafatlandırdı

 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Katibliyi Prezident İlham Əliyevin təşkilatımıza ayırdığı məbləğdən bir sıra müəllifi mükafatlandırmağı qərara almışdır.

Bu il yubileyləri Dövlət tərəfindən geniş qeyd olunan dörd klassikimizin – İmadəddin Nəsimi, Mirzə Cəlil Məmədquluzadə, Cəfər Cabbarlı və İsmayıl Şıxlının adlarına – hərəsi 2000 (iki min) manat məbləğiində 12 mükafat nəzərdə tutulur.

İmadəddin Nəsimi adına şeir mükafatları:

Musa Yaqub

Vaqif Bayatlı

Firuzə Məmmədli

Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə adına nəsr mükafaları:

Elçin Əfəndiyev

Kamal Abdulla

Sabir Rüstəmxanlı

Cəfər Cabbarlı adına dramaturgiya mükafatları:

Firuz Mustafa

Vaqif Əlixanlı

Əjdər Ol

İsmayıl Şıxlı adına tənqid, ədəbiyyatşünaslıq və publisistika üzrə mükafatlar:

Nizaməddin Şəmsizadə

İntiqam Qasımzadə

Gülxanə Pənah

1000 (min) manat məbləğində beş gənc yazıçıya “Uğur” mükafatı.

Abbaszadə Ümüd Namiq oğlu, 1993 (Ümüd Abbas Nihani)

Həsənəliyev Rəvan Vüqar oğlu, 1998 (Rəvan Cavid)

Cavanşir İntiqam Yaşar oğlu, 1990 (İntiqam Yaşar)

Tağıyev Sərdar İmaməddin oğlu, 1988 (Sərdar Amin)

Əhmədov Əliəsgər Tərlan oğlu, 1997 (Əliəsgər Əhməd)

ANAR

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri

1 may 2019