Azərbaycan Yazıçılar Birliyi katibliyinin geniş iclası keçirildi

 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Mətbuat xidmətindən Edebiyyatqazeti.az-a verilən məlumata görə xəbər verdiyimiz kimi aprelin 3-də ədəbi orqanların redaktorlarının iştirakıyla Yazıçılar Birliyi katibliyinin geniş iclası keçirildi. İclasda Hörmətli Prezidentimizin Yazıçılar Birliyinə ayırdığı 800 min manatın istifadə olunması barədə bir çox təkliflər səsləndi. Sonra redaktorlar təkliflərini yazılı şəkildə də Katibliyə təqdim etdilər.

Mayın 1-də katibiliyin iclasında bu təkliflər bir daha müzakirə olundu və bu məsələdə Rəssamlar və Bəstəkarlar İttifaqlarının təcrübəsi də nəzərə alınaraq müvafiq qərarlar qəbul olundu.

Qeyd olundu ki, məhz bu vəsait ayrılandan sonra Katibliyə müalicə və maddi yardım üçün onlarla ərizə daxil olub. Ayrılan vəsait on qat artıq olsaydı belə bütün bu xahişlərə əməl etmək qeyri-mümkündür. Həm də bu dövlət yardımının əsas məqsədi ədəbiyyatımızın ümumi inkişafı və təbliği işinə xidmət üçün ayrılmışdır. Odur ki, Katiblik bu vəsatin müəyyən hissəsini yaşlı və gənc müəlliflərin 50 kitabının nəşrinə sərf edəcəkdir.

Son illərdə poeziya, nəsr, dramturqiyada dəyərli əsərlər yaratmış, elm və publisitika sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərmiş müəlliflərə hərəsi iki min manat məbləğində 12 mükafat, beş gənc müəllifə hərəsi bir min manat məbləğində mükafat verilməsi nəzərdə tutulur. Yazıçılar Birliyinin aparatında, ədəbi orqanlarında uzun illər boyu ardıcıl və fəal çalışan, işinə məsulliyyətlə yanaşan əməkdaşlar da redaksiyaların təqdimatıyla mükafatlandırılacaqlar.

Naxçıvan Yazıçılar Birliyinə, Gəncə, Sumqayıt və bütün başqa bölmələrimizə vəsait ayrılır. Yazıçılar Birliyinin Tərcümə və Ədəbi əlaqələr Mərkəzinə də müəyyən vəsait ayrılacaqdır.

Müəyyən məbləğdə vəsait xaricdən gələcək qonaqlarımızın qəbuluna və xaricə ezamiyyətə gedən yazıçılarımıza sərf olunacağı nəzərdə tutulur.

Yazıçılar Birliyinin və onun ədəbi orqanlarının, Tərcümə Mərkəzininin texniki ehtiyacları – komputer, kseroks aparatları, printerlər üçün vəsait ayrılır.

Saytlarımızın birləşdirilməsi, aktivləşdirilməsi, buna lazımı vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur.

Maddi durumu xüsusi ağır olan və müalicəyə ehtiyacı olan bir neçə yazıçıya yardım ediləcək.

Bütün xərclənən vəsait Birliyin katibliyi tərəfindən təsdiq ediləcək və Katibliyin bilavasitə nəzarəti altında olacaqdır.