Bu şənbə "Ədəbiyyat qəzeti"ndə - ANONS 19.10.2019

Köşklərdən "Ədəbiyyat qəzeti" almağı unutmayın

    

 1. İmamverdi Həmidov – Azərbaycan Şərqşünaslığının böyük itkisi (Akademik Vasim Məmmədəliyevin xatirəsinə)
 2. Mətanət Vahid – Bir qatilin tarixçəsini yazan tərki-dünya
 3. Hüseynbala Mirələmov – Davamlı ənənələrin işığı (İsa Həbibbəyliyə) 
 4. Nizami Cəfərov  – Ədəbiyyat haqqındakı elmin akademik İsa Həbibbəyli miqyası
 5. Səyyad Aran – Böyük yolun yolçusu (İsa Həbibbəyliyə)
 6. Elnarə Akimova –Yaddaşımızın romanı – «Lo» (Əjdər Olun  yeni yazdığı  eyniadlı romanı haqqında)
 7. Kənan Hacı – İlyas Əfəndiyevlə başlanan yol
 8. Qardaşxan – Şeirlər
 9. Rüstəm Kamal – Əllərin alın yazısı
 10. Cavanşir Yusifli – Bədii mətnin möhtəşəm tənhalığı
 11. Sevda Sultanova «Ekranlaşdırılmış ədəbi əsərlər» layihəsində  İsi Məlikzadənin «Evin kişisi» povesti əsasında çəkilmiş eyniadlı filmi təqdim edirik
 12. İlqar Fəhmi Muğamın fəlsəfəsi – qəzəldən nərd oyununa. Paralellər strukturlar içində
 13. Arzu Əsəd – Və Nida! – Şeir
 14. Ramiz Əskər«Kitabi-Dədəd Qorqud»un üçüncü əlyazması
 15. Niyazi Mehdi – «Mən» olmağımın tarixçəsi – Parçalar 
 16. Emin PiriVenesiyaya məktub (yeddinci-doqquzuncu məktublar)
 17. Ezra Paund «Katay» kitabından iki şeir – (Həmid Piriyevin tərcüməsində)
 18. Elxan Zal Qaraxanlı – Şeirlər
 19. Bəs Kastaneda gerçəkdə kim idi: Cadugər şəyirdi, antropoloq, filosof, yoxsa yazıçı… (Ədəbiyyat söhbətləri – Əyyub Qiyasın təqdimatında)
 20. Zakirə Əliyeva – «Əqidə fədaisi» Nəsimi haqqında ilk biblioqrafik nəşr
 21. Safurə Quliyeva – «Nəsimi haradandır?» sualına cavab
 22. Malik Atilay – Şeirlər
 23. Fəxri Müslüm – Şeirlər